Navigácia

Obsah

7. Synagóga

7. Synagóga

Židovská synagóga sa nachádza v centre mesta na konci ulice vedúcej z Námestia M. R. Štefánika, oproti farskému kostola sv. Štefana. Židovská komunita v Stupave patrí medzi najstaršie na  území Slovenska. Po vyhnaní  Židov z Bratislavy a Viedne v 15. storočí sa komunita rozptýlila do okolia, niektoré rodiny našli azyl aj v Stupave.  Trvalé osídlenie začalo až počiatkom 17. storočia,  vďaka ochrane a privilégiám od miestnych zemepánov Pálffyovcov. Podľa sčítania z roku z roku 1780 mala Stupava 2033 obyvateľov, z toho 291 židov.  K nevyhnutnej súčasti náboženského života komunity patrila aj synagóga - rituálne miesto pre  náboženské obrady a stretnutia členov komunity. Staršia synagóga sa písomne spomína v roku 1727, podľa výskumov historika Eugena Barkányho stála približne v miestach medzi dnešným Mestským úradom a potokom a bola pravdepodobne z dreva.  V roku 1800 sa predstavenstvo židovskej obce rozhodlo postaviť  novú murovanú synagógu. Stavba bola realizovaná vďaka štedrým finančným darom pomerne rýchlo. Dokončená bola v roku 1803 za účinkovania rabína Lewa Pollaka. Synagógu je masívnou tehlovou stavbou s obdĺžnikovým pôdorysom a vonkajšími rozmermi 26  m x 16 m. Na jej štítoch zo západnej a východnej strany sú aj dnes badateľné stopy po štvorcovom rámovaní, v ktorom bolo znázornené desatoro. Postavená bola v zhode s rituálnymi predpismi v blízkosti potoka, svätyňa s drevenou schránkou na Tóru (aron ha-kodeš) je orientované na východ, na západnej strane je ženská galéria, prístupná vonkajším schodiskom. Do hlavnej siene sa vstupuje cez vstupnú predsieň pod ženskou galériou, za predsieňou sa nachádza ďalšia miestnosť. Predsieň má vyššiu úroveň podlahy ako  obradná sieň, prichádzajúci tak prekonávajú symbolické zostúpenie podľa  biblického žalmu: „Z hlbokosti volám k Tebe, Hospodine...“ (Žalm 130:1). Obradná sieň je zaklenutá deviatimi klenbami, ktoré uprostred podopierajú štyri stĺpy. Medzi nimi bol na vyvýšenom mieste umiestnený obradný stôl na čítanie z Tóry. Pôvodná podlaha synagógy bola pravdepodobne drevená, lavice pre veriacich boli umiestnené pozdĺž stien. V roku 1903 sa za účasti celej komunity a vzácnych hostí  konala oslava stého výročia otvorenia synagógy. Pri tejto príležitosti prešiel jej interiér obnovou, ktorú zachytila aj fotografia na pamätnej pohľadnici. Z tejto obnovy môžu návštevníci synagógy aj dnes obdivovať bohatú farebnú výmaľbu interiéru.  V Ústrednom zozname pamiatkového fondu je synagóga zapísaná od roku 1988. V roku 2005 začal vlastník pamiatkovú obnovu chátrajúcej synagógy, po troch rokoch prác bolo ukončené statické zabezpečenie objektu a obnova exteriéru. Obnova pamiatkového objektu priebežne pokračuje. Vlastníkom a správcom synagógy je nezisková organizácia JEWROPE, verejnosti je prístupná počas kultúrnych podujatí. Kontakt: http://www.slovak-jewish-heritage.org/stupava-synagogue.html?&L=1


Vytvorené: 12. 6. 2017
Posledná aktualizácia: 12. 6. 2017 22:49
Autor: