Navigácia

Obsah

Partnerské mestá

Ivančice - Česká republika

ivančice

http://www.ivancice.cz

Juhomoravské mesto Ivančice leží v Českej republike, približne 30 km od okresného mesta Brna.  Ivančice patria medzi najstaršie mestá na Morave, založené bolo na prelome 11. a 12. storočia.  V minulosti mesto prekvitalo najmä vďaka vinohradníctvu, vínne kade  sú vyobrazené aj na najstaršej dochovanej mestskej pečati  z roku 1382. Súčasné erbové znamenie mesta tvorí modrý štít s tromi odvrátenými zlatými pohármi. Spolu s pripojenými obcami majú Ivančice 9 562 obyvateľov (stav k 1. 1. 2017). Medzi najznámejšie mestské kultúrne podujatia patria dvojdenné májové podujatie Slávnosti špargle (Slavnosti chřestu) a Ivančická púť (Ivančická pouť) s trojdňovým programom na hlavnom námestí. Návštevníkmi vyhľadávaný je aj pamätník významného maliara Alfonza Muchu (Památník Alfonse Muchy) a expozícia dokumentujúca život a umeleckú kariéru  miestneho rodáka, významného herca Vladimíra Menšíka (Expozice Vladimíra Menšíka).  Mestá Stupava a Ivančice začali rozvíjať vzájomnú spoluprácu formou kultúrnej výmeny  od roku 2000. O desať rokov neskôr, 20. januára 2010, podpísali predstavitelia oboch miest, primátor Stupavy Ing. Ľubomír Žiak a starosta Ivančíc MUDr. Vojtěch Adam,  partnerskú zmluvu o spolupráci.

Svoge - Bulharsko

svoge

http://www.svoge.bg

Mesto Svoge leží v západnej časti Bulharska na sútoku riek Iskar a Iskretska,  40 km od hlavného mesta Sofia.   Svoge  je jedným z najväčších miest v Bulharsku, do svojho obvodu zahŕňa aj ďalších 37 obcí. Samotné mesto má 8 562 obyvateľov, okolité obce 21 697. Mesto leží v hornatom údolí, atraktívne okolité lesy, skaly,  vodné plochy, flóra a fauna  sú vyhľadávaným turistickým a rekreačným cieľom.  V okolí mesta sa nachádza viac ako 17 tisíc rekreačných chát. Turisticky atraktívne sú aj tunajšie kultúrne, historické a archeologické pamiatky. Z viac ako 80 pamiatok je najnavštevovanejší kláštor Sedemte Prestola (Sedem oltárov). V roku 2008 boli hosťami stupavského festivalu Dni zelá obyvatelia a zástupcovia mesta Svoge. K podpísaniu zmluvy o spolupráci medzi oboma mestami prišlo o rok neskôr pri príležitosti 45-teho výročia vyhlásenia obščiny Svoge v Bulharsku. Partnerskú zmluvu podpísali primátor mesta Stupava Ing. Ľubomír Žiak a starosta obščiny Svoge Emil Atanasov Cvetanov v rámci  podujatia Dni zelá, 3. októbra 2009 v Stupave.

Lowicz - Poľsko

lowicz

http://www.lowicz.eu

Mesto Łowicz leží v  centrálnej časti Poľska, v Lodžskom vojvodstve, približne 80 km od hlavného mesta Varšavy (Warszawa). Osídlenie siaha do 12. – 13. storočia, v súčasnosti  má mesto 28 585 obyvateľov (k 31. 12. 2016). Po druhej svetovej vojne sa stal Lowicz poľnohospodárskym a potravinárskym centrom, z priemyselnej oblasti tu bola zastúpená výroba  textilu a ľahkých stavebných hmôt.  Okrem múzea môže zaujať Łowicz  návštevníkov viacerými cennými sakrálnymi stavbami. Najstarším je gotický kostol sv. Ducha, ďalej sem patria viaceré  stavby zo 17. storočia - bazilika a piaristický kostol, dominikánsky kostol a kláštor  a kostol sv. Leonarda. Z novších pôvodne evanjelický klasicistický kostol prestavaný na galériu.  Cennou  pamiatkou je aj budova radnice z  prvej polovici 19. storočia.   Partnerskú zmluvu  podpísali 1. októbra 2011  v Stupave pri príležitosti podujatia Dni zelá primátor Pavel Slezák a starosta Krzysztof Jan Kaliński.

Nagykovácsi - Maďarsko

nagykvácsi

http://nagykovacsi.hu

Obec Nagykovácsi leží v krásnom prírodnom prostredí  severozápadnej časti mesta Pešť (Pest), iba 15 km od Budapešti, hlavného mesta Maďarska. Obec bola osídlená už v rímskej dobe. Názov je odvodený od remesla jeho obyvateľov, v stredoveku tu bývali kováči pracujúci pre kráľovský dvor. V minulosti sa v okolitých kopcoch ťažilo uhlie. Okrem barokového kostola z prvej polovice 18. storočia je turistami vyhľadávaný aj kaštieľ s priľahlým parkom, patriaci šľachtickým rodinám Teleki a Tisza. K 1. januáru 2012 žilo v Nagykovácsi 7 050 obyvateľov. Obec v predmestí Budapešti žije bohatým kultúrnym životom, pôsobia tu spolky venujúce sa divadlu, hudbe a spevu. Aktívny je aj

cestovný a turistický ruch, najmä cykloturistika. Partnerskú zmluvu medzi mestom Stupava a obcou Nagykováci podpísali 1. októbra 2011 v Stupave pri príležitosti podujatia Dni zelá primátor Pavel Slezák a starostka Bencsik Mónika.

Kuřim - Česká republika

kurim

https://www.kurim.cz

Juhomoravské mesto Kuřim je svojou polohou a počtom obyvateľov podobné mestu Stupava. Od Brna je vzdialené vzdušnou čiarou necelých 13 kilometrov,  žije v ňom 10 833 obyvateľov (stav k 1. januáru 2012). Prvá písomná zmienka o meste je z 13. storočia. Medzi najvýznamnejšie pamiatky mesta patrí kostol sv. Márie Magdalény, pôvodne postavený v 13. storočí, a renesančný  zámok zo 16. storočia využívaný pre školské účely. Turistickú príťažlivosť mesta zvyšuje Aquapark Wellness Kuřim a golfový rezort Kaskáda. Memorandum o partnerstve a spolupráci podpísali 24. novembra 2015 v Kuřimi primátor mesta Stupava Roman Maroš a starosta obce Kuřim Drago Sukalovský. Medzi oboma mestami prebieha čulá partnerská spolupráca v oblasti kultúry a športu.