Navigácia

Obsah

Kontakty

e

Mestské kultúrne a informačné centrum

e

Mestská knižnica Ruda Morica

Mestské kultúrne a informačné centrum            

Sídlo:   Agátová 9, 900 31 Stupava
e-mail: info@mkic.sk
Tel.:     02 / 6593 4312 
Tel.:     +421 905 536 205

Bankové spojenie: SLSP
Číslo účtu: 19197974/0900
IBAN: SK 85 0900 0000 0000 1919 7974
IČO:   00058823 
DIČ:   2020650401
web:  www.mkic.sk
FB:    /MKICStupava

 

Pondelok:    7:30 – 15:30 hod.

Utorok:        7:30 – 15:30 hod.

Streda:        7:30 – 15:30 hod.

Štvrtok:       7:30 – 15:30 hod.

Piatok:        7:30 – 15:30 hod.

Sobota:      zatvorené

Nedeľa:      zatvorené

 

 
Ekonómka: Milada Kamrlová
e-mail: milada.kamrlova@mkic.sk
tel.: 0948 154 529
 
Kultúrna referentka: Mgr. Mária Šimončičová,                                                               poverená vedením MKIC
e-mail: maria.simoncicova@mkic.sk
Tel.: 02 / 65 934 312
        0905 536 205
 
Kultúrna referentka: Kristína Kamrlová, BBA
e-mail: kristina.kamrlova@mkic.sk
Tel.: 02 / 65 935 096
        0907 957 949
 
Správca / technik: 
e-mail: 
tel.: 0918 576 089
Mestská knižnica Ruda Morica

Hlavná ulica č. 90/A, 
900 31 Stupava

Tel.:      02 / 6593 4818, 0905 624 803
e-mail: kniznica@mkic.sk
web:    www.mkic.sk
FB:      /MKICStupava


 

 

 

Pondelok: pre verejnosť zatvorené

Utorok:     10.00 – 18.00 hod.

Streda:      11.00 – 19.00 hod.

Štvrtok:    10.00 – 18.00 hod.

Piatok:      10.00 – 18.00 hod.

Sobota:       9.00 – 12.00 hod.

Nedeľa:     pre verejnosť zatvorené

 

 

Vedúci knižnice: Mgr. František Brunner
e-mail: frantisek.brunner@mkic.sk
tel.: 0911 107 116

 

Knihovníčka: Beáta Tomkovičová
e-mail: beata.tomkovicova@mkic.sk
tel.: 02 / 6593 4818

 

Knihovníčka: Mgr. Michaela Víchová
e-mail: michaela.vichova@mkic.sk
tel.: 02 / 6593 4818