Navigácia

Obsah

Kontakty

Mestské kultúrne a informačné centrum 
 
           

Sídlo:   Agátová 9, 900 31 Stupava
Tel.:     02 / 6593 4312 

e-mail: info@mkic.sk

web:  www.mkic.sk
FB:    /MKICStupava

 

Bankové spojenie: SLSP
Číslo účtu: 19197974/0900
IBAN: SK 85 0900 0000 0000 1919 7974
IČO:   00058823 
DIČ:   2020650401


 

 

Pondelok:    10:00 - 12:00 – 13:00 - 16:00 hod.

Utorok:        10:00 - 12:00 – 13:00 - 16:00 hod.

Streda:        10:00 - 12:00 – 13:00 - 16:00 hod.

Štvrtok:       10:00 - 12:00 – 13:00 - 16:00 hod.

Piatok:        10:00 - 12:00 – 13:00 - 16:00 hod.

Sobota:      zatvorené

Nedeľa:      zatvorené

 

 
Riaditeľka MKIC: Mgr. Mária Šimončičová                       
e-mail: maria.simoncicova@mkic.sk
Tel.: 02 / 65 935 096
        0905 536 205
 
Kultúrna referentka: Petra Petrášová
e-mail: petra.petrasova@mkic.sk
Tel.: 02/65 934 321
0907 957 949
 

Ekonómka: Milada Kamrlová

e-mail: milada.kamrlova@mkic.sk
tel.: 0948 154 529
 
Správca / technik: Ján Dražina
e-mail: jan.drazina@mkic.sk
tel.: 0918 576 089
Mestská knižnica Ruda Morica

 

 

Sídlo: Hlavná ulica č. 90/A, 900 31 Stupava

Tel.:      02 / 6593 4818, 0905 624 803
e-mail: kniznica@mkic.sk
web:    www.mkic.sk
FB:      /MKICStupava

 

Pondelok: 10:00 - 16:00

Utorok:     10:00 – 17:00 

Streda:      10:00 – 18:00

Štvrtok:     10:00 – 17:00

Piatok:       10:00 – 16:00

Sobota:       9:00 – 12:00 - každá druhá sobota

Nedeľa:      zatvorené

 

 

Vedúci knižnice: Mgr. František Brunner
e-mail: frantisek.brunner@mkic.sk
tel.: 0911 107 116

 

Knihovníčka: Beáta Tomkovičová
e-mail: beata.tomkovicova@mkic.sk
tel.: 02 / 6593 4818

 

Knihovníčka: Mgr. Michaela Víchová
e-mail: michaela.vichova@mkic.sk
tel.: 02 / 6593 4818

EKOCENTRUM

 

Ekocentrum Stupava, Hlavná 9C, 90031 Stupava

web: www.stupava.sk/ekocentrum

facebookhttps://www.facebook.com/ekocentrumstupava 

instagram: https://www.instagram.com/ekocentrumstupava/ 

 

Vedúca Ekocentra : Mgr. Silvia Nagyová

mail: ekocentrum@stupava.sk

tel.: 0917 760 559