Navigácia

Obsah

Dokumenty a materiály

2016

Interná smernica č.1/2016 pre vydávanie periodickej tlače vydávanej MKIC v Stupave Stiahnuté: 2,281x | 07.06.2017

2015

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 Stiahnuté: 2,007x | 07.06.2017

Rozpočet MKIC Stupava 2015-2017 Stiahnuté: 1,834x | 07.06.2017

2014

Rozbor hospodárenia MKIC Stupava k 31.12.2014 Stiahnuté: 1,724x | 07.06.2017

2013

Rozpočet MKIC Stupava 2013-2015 Stiahnuté: 1,765x | 07.06.2017

2012

ORGANIZAČNÝ PORIADOK MKIC od 1. 1. 2012 Stiahnuté: 1,920x | 07.06.2017

Rozbor hospodárenia MKIC Stupava k 31.12.2012 Stiahnuté: 1,381x | 07.06.2017

Zoznam dlžníkov k 31. 12. 2012 - odberateľské faktúry Stiahnuté: 1,301x | 07.06.2017

2011

Rozbor hospodárenia MKIC Stupava k 30.6.2011 Stiahnuté: 1,195x | 07.06.2017

Zoznam dlžníkov k 31.12.2011 - odberateľské faktúry Stiahnuté: 1,203x | 07.06.2017

2010

Návrh rozpočtu na rok 2010 – vecné plnenie Stiahnuté: 1,108x | 07.06.2017

Rozbor hospodárenia MKIC Stupava k 31.12.2010 Stiahnuté: 1,250x | 07.06.2017

2009

Rozbor hospodárenia MKIC Stupava k 31.12.2009 Stiahnuté: 1,142x | 07.06.2017

2008

Rozbor hospodárenia MKIC Stupava k 31.12.2008 Stiahnuté: 1,096x | 07.06.2017

2007

Rozbor hospodárenia MKIC Stupava k 31.12.2007 Stiahnuté: 1,062x | 07.06.2017

Stránka

  • 1