Navigácia

Obsah

Mestské kultúrne a informačné centrum

Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave (MKIC Stupava) je príspevková organizácia mesta, ktorá vznikla 1. januára 1996. Vznikla za účelom zabezpečenia rozvoja kultúrnych a spoločenských potrieb, tradícií a aktivít Mesta Stupava a jej obyvateľov.

MKIC organizuje kultúrne a spoločenské podujatia celomestského významu, organizuje podujatia spoločenskej zábavy, výstavy amatérskych a profesionálnych výtvarníkov, vzdelávacie podujatia, podieľa sa na organizovaní podujatí regionálneho a nadregionálneho charakteru, zabezpečuje spracovanie informácií (pôsobí aj ako informačné centrum), vytvára podmienky pre všestrannú a efektívnu a vzájomne prospešnú cezhraničnú spoluprácu, buduje partnerstvá so subjektmi verejnej správy, štátnej správy, podnikateľského sektora a verejného, ktorých spája spoločný záujem – hospodársky a sociálny rozvoj mesta Stupava a regiónu.

Inštitúcia ďalej prevádzkuje trhovisko a organizuje príležitostné trhy a jarmoky, prenajíma priestory, poskytuje kopírovaciu službu a vydáva propagačné materiály.

Zriaďovacia listina MKIC tu ku stiahnutiu

Informácia o spracúvaní osobných údajov - tu ku stiahnutiu