Navigácia

Obsah

d

DNI ZELÁ 2024

04.- 06.10.2024

OKTÓBER – Už viac ako dvadsaťpäť rokov patrí prvý októbrový víkend kapuste (po záhorácky zelé). Dni zelá v Stupave dlhodobo patria medzi najväčšie festivaly na Záhorí, každoročne prilákajú tisíce návštevníkov. Hlavnou myšlienkou festivalu je zachovávanie tradícií regiónu Záhorie, propagácia tradičného pestovania a spracovania kapusty, prezentácia miestnych súborov, združení, kultúrnych pamiatok a v neposlednom rade aj miestnych kulinárskych špecialít. V roku 2017 získalo "Stupavské zelé" chránenú značku pôvodu na úrovni Európskej únie.


Každoročnou súčasťou bohatého programu je trojdňový Remeselnícky jarmok a výstava ovocia a zeleniny s názvom Úroda. Obľúbené sprievodné podujatie pre návštevníkov je aj varenie kapustnice „My varíme ze zelá“. Kultúrny program je zameraný na všetky vekové skupiny, ponúka množstvo súťaží, atrakcií, gastronomických variácií regionálnych jedál a živých koncertov. Bohatý trojdňový program končí v nedeľu slávnostným ohňostrojom.

 

INFORMÁCIE PRE PREDAJCOV:

Termín pre záujemcov na doručenie prihlášky je spravidla do 31.5. toho ktorého roka pred Dňami zelá. Vyplnenú prihlášku spolu s povinnými prílohami zasielajú záujemci e-mailom na:  jarmok@mkic.sk  , poštou na adresu: MKIC, Agátová 16, 900 31 Stupava alebo osobne.

V priebehu mesiaca jún  organizátor realizuje výber, na základe výsledkov  ktorého sú kontaktovaní len vybraní uchádzači. Z časových dôvodov bude zaslaná odpoveď len vybraným uchádzačom.  Organizátor nie je povinný informovať nevybraných záujemcov o zamietnutí žiadosti.

MKIC ako organizátor podujatia  si vyhradzuje právo výberu predávajúcich  podľa vlastných kritérií.

 

ZÓNY + CENNÍKY:

Hlavná zóna /Barónové/: na stiahnutie

Remeselná zóna /Mlynská ulica/: na stiahnutie

Kultúrny dom: na stiahnutie

Kaštieľsky park: na stiahnutie

 

PRIHLÁŠKA:

Prihláška na Dni zelá: na stiahnutie

 

KONTAKT:

Agátová 9, 900 31 STUPAVA
Tel.:       02/65 955 076
e-mail:   jarmok@mkic.sk