Výber jazyka

Navigácia

Obsah

Povinne zverejňované informácie

 

ZÁMER MESTA STUPAVA - MKIC NÁJOM - NEBYTOVÉ PRIESTORY OBECNÉHO DOMU V MÁSTE - JÚN 2024

Zámer mesta Stupava -  na stiahnutie

Vyvesené: 10. 6. 2024

Dátum zvesenia: 26. 6. 2024

 

Zodpovedá: Mgr. Mária Šimončičová

 

 

ZÁMER MESTA STUPAVA - MKIC NÁJOM - NEBYTOVÉ PRIESTORY - APRÍL 2024

Zámer MKIC Stupava -  na stiahnutie

Vyvesené: 16. 2. 2024

Dátum zvesenia: 17. 3. 2024

 

Návrh podaný do OVS - na stiahnutie

Vyvesené: 20. 3. 2024

Dátum zvesenia: 19. 4. 2024

 

Zápisnica z otvarania súťažných návrhov OVS - na stiahnutie

Zápisnica z vyhodnotenia OVS - na stiahnutie

 

Zodpovedá: Mgr. Mária Šimončičová

 

 

ZÁMER MESTA STUPAVA - MKIC NÁJOM - NEBYTOVÉ PRIESTORY - MÁJ 2023

Zámer MKIC Stupava -  na stiahnutie

Vyvesené: 16. 5. 2023

Dátum zvesenia: 17. 6. 2023

Zápisnica z vyhodnotenia VOS - na stiahnutie

Zodpovedá: Mgr. Mária Šimončičová

 

 

 

ZÁMER MKIC STUPAVA - FEBRUÁR 2023

Zámer MKIC Stupava -  na stiahnutie

Vyvesené: 28. 2. 2023

Dátum zvesenia: 22. 3. 2023

Zodpovedá: Mgr. Mária Šimončičová

 

trimel 

 

 

Povinné informácie o zákazkách v zmysle zák. NR SR č. 25 / 2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

Všetci zamestnanci MKIC sú povinní pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou nad 1000 € postupovať v zmysle § 102 ods. 4 zákona NR SR č. 25/ 2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Štvrťročné súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami vyššími ako 1000 eur /vo formáte.pdf/

Zakázky od 1.1. 2015 -  http://zverejnovanie.trimel.sk/Default.aspx?id=msks&pagesize=10 

Súhrnná správa o zákazkách za obdobie od 1. 1. 2014 – 31. 3. 2014 – tu ku stiahnutiu.pdf, 42,73 kB

Súhrnná správa o zákazkách za obdobie od 1. 10. 2013 – 31.12. 2013 tu ku stiahnutiu.pdf, 50,02 kB

Súhrnná správa o zákazkách za obdobie od 1. 7. 2013 – 30. 9. 2013 – tu ku stiahnutiu.pdf, 48,12 kB

Súhrnná správa o zákazkách za obdobie od 1. 4. 2013 – 30. 6. 2013 – tu ku stiahnutiu.pdf, 50,10 kB

Súhrnná správa o zákazkách za obdobie od 1. 1. 2013 – 31. 3. 2013 – tu ku stiahnutiu.pdf, 50,53 kB

Súhrnná správa o zákazkách za obdobie od 1. 10. 2012 – 31. 12. 2012 – tu ku stiahnutiu.pdf, 50,02 kB

Súhrnná správa o zákazkách za obdobie od 1. 7. 2012 – 30. 9. 2012 – tu ku stiahnutiu.pdf, 48,90 kB

Súhrnná správa o zákazkách za obdobie od 1. 4. 2012 – 30. 6. 2012 – tu ku stiahnutiu.pdf, 113,11 kB

Súhrnná správa o zákazkách za obdobie od 1. 1. 2012 – 31. 3. 2012 – tu ku stiahnutiu.pdf, 116,28 kB

Súhrnná správa o zákazkách za obdobie od 1. 10. 2011 – 31. 12. 2011 – tu ku stiahnutiu.pdf, 86,53 kB

Súhrnná správa o zákazkách za obdobie od 1. 7. 2011 – 30. 9. 2011 – tu ku stiahnutiu.pdf, 117,96 kB

Súhrnná správa o zákazkách za obdobie od 1. 4. 2011 – 30. 6. 2011 – tu ku stiahnutiu.pdf, 114,25 kB

Súhrnná správa o zákazkách za obdobie od 1. 1. 2011 – 31. 3. 2011 – tu ku stiahnutiu.pdf, 116,93 kB