Navigácia

Obsah

2. Hrad Pajštún

2. Hrad Pajštún

Zrúcanina hradu Pajštún sa nachádza katastri mesta Stupava, na vápencovom chrbte vo výške 486 metrov nad obcou Borinka. Vybudovaný bol v druhej polovici 14. storočia, patril do sústavy hradov chrániace severozápadné hranice Uhorska. V jeho blízkosti prechádzali viaceré významné a regionálne cesty. Medzi najdôležitejšie z nich patrila cesta  z Brna do Bratislavy,  prechádzala cez Holíč, Malacky a Stupavu. Regionálne významná cesta smerovala cez hrebeň Malých Karpát a spájala Stupavu s okolím so Svätým Jurom a ďalšími obcami a mestami na východ od Karpát.  Hrad Pajštún je v listinách uvádzaný pod názvami castrum Stompha, Paulenstein, Pfeilstein, Ballenstein, Borustein, Borostyánkő, Paistun a Stupavský zámek. Skomolením a poslovenčením nemeckých názvov hradu sa neskôr ustálilo dnešné pomenovanie Pajštún. Pôvodný neveľký stredoveký hrad bol počas hroziacej osmanskej  expanzie v 16. a 17. storočí stavebne upravovaný a rozširovaný. Z týchto čias pochádza dodnes zachované  opevnenie západnej strany hradu, severné delové bašty, veľká vstupná brána a vedľa nej krakorce ukončené dekoratívnymi renesančnými maskarónmi.  Hrad bol až do polovice 17. storočia sídlom správy Stupavsko-pajštúnskeho panstva, kedy si jeho šľachtickí majitelia Pálffyovci vybudovali v Stupave pohodlnejší renesančný kaštieľ. Po presťahovaní sídla do kaštieľa začal hrad upadať, v 18. storočí dokonca z časti vyhorel. Po čiastočnej oprave bol naďalej obývaný lesníckym služobníctvom, miestnosti a pivnice boli využité ako sklady.  Skazu zavŕšili napoleonské vojská, ktoré pomocou pušného prachu odstrelili viaceré hradné múry. Opracované kamene a tehly z ruiny Pajštúnskeho hradu údajne poslúžili obyvateľom Stupavy a Borinky ako stavebný materiál. Poslednými šľachtickými vlastníkmi Pajštúnskeho hradu boli do roku 1945 Károlyiovci. Zrúcanina hradu Pajštún bola  v roku 1963 vyhlásená za kultúrnu pamiatku, v súčasnosti je evidovaná ako národná kultúrna pamiatka v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Terajším Vlastníkom pamiatky  sú Lesy Slovenskej republiky, š.p. Romantická hradná ruina, obklopená prevažne bukovým a hrabovým lesom, je obľúbeným výletným miestom pre domácich obyvateľov a turistov.Vytvorené: 7. 6. 2017
Posledná aktualizácia: 7. 6. 2017 19:23
Autor: