Navigácia

Obsah

4. Kaštieľ

4. Kaštieľ

Pôvodne renesančný kaštieľ  sa nachádza uprostred mesta na Hlavnej ulici. Na jeho mieste stál v 16. storočí menší panský dom. Stupavský zemepán palatín Pavol Pálffy dal v polovici 17. storočia  prestavať s veľkým nákladom panský dom na rozľahlejší kaštieľ vo vtedy aktuálnom renesančnom slohu. Kaštieľ získal nové krídla a dnešnú dispozíciu, ktorú si v podstate uchoval napriek neskorším prestavbám. Menšie stavebné úpravy kaštieľa prebehli v polovici 18. storočia, ich súčasťou bolo aj vybudovanie kaplnky v juhovýchodnej nárožnej veži. Kaštieľ zostal vo vlastníctve šľachtickej rodine Pálffyovcov takmer tristo rokov.  V roku 1867 kaštieľ s celým stupavským veľkostatkom odkúpil rakúsko-uhorský diplomat gróf Alojz (Alajos)  Károlyi. Nový majiteľ kaštieľa investoval značné finančné prostriedky do upadajúceho veľkostatku, súčasťou prác boli aj úprava kaštieľa v duchu historicky chápaného romantizmu podľa návrhov architekta Miklósa Ybla. V udržiavaní a zveľaďovaní majetku pokračoval jeho syn, gróf  Ľudovít (Lajos) Károlyi, známy poľovný a lesný hospodár. V tomto čase mal kaštieľ asi stovku kompletne zariadených miestností, hodnotnú knižnicu a bohaté zbierky umeleckých predmetov a poľovníckych trofejí. Pred príchodom frontu v roku 1945 opustili poslední šľachtickí majitelia stupavský kaštieľ.  Opustené a nestrážené panské sídlo sa stalo terčom rabovania vojakov, ale aj  domácich obyvateľov. V kaštieli boli ubytovaní vojaci Červenej armády, vojaci pohraničnej stráže a repatrienti. V roku 1947 vypukol v južnom krídle požiar, ktorý zachvátil strechy južného a západného krídla, zničil kaplnku a miestnosti v tejto časti.  Napriek vyhoreným strechám a havarijnému stavu budovy sa s obnovou kaštieľa začalo až v roku 1956. Podľa vtedajšieho rozhodnutia mal byť kaštieľ adaptovaný na sociálne zariadenie pre starších občanov - domov dôchodcov. Sedem rokov trvajúce adaptačné práce si vyžiadali investície vyše 8 miliónov korún. V roku 1963 vyhlásil Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody stupavský kaštieľ za kultúrnu pamiatku, v súčasnosti je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako národná kultúrna pamiatka. Adaptácia síce zachránila osud chátrajúceho kaštieľa, v jeho novom využitý bola uprednostnená politická úloha  pred pamiatkovo vhodnejším využitím. Zvýšenie kaštieľa o jedno poschodie,  necitlivé stavebné úpravy v interiéri  a v západnom krídle nádvoria, znížili pamiatkovú hodnotu kaštieľa.  Napriek negatívnym zásahom patrí stupavský kaštieľ s priľahlým parkom medzi najkrajšie dominanty mesta. Jedným z mála zachovaných barokových prvkov je vstupný päť klenbový tehlový most, ktorý čaká na svoju pamiatkovú obnovu. Vlastníkom stupavského kaštieľa je Bratislavský samosprávny kraj. Kontakt:  http://www.ddstupava.eu.sk


Vytvorené: 7. 6. 2017
Posledná aktualizácia: 29. 10. 2017 16:36
Autor: