Navigácia

Obsah

11. Socha sv. Anny vyučujúcej Pannu Máriu

11. Socha sv. Anny vyučujúcej Pannu Máriu

Umelecky cenná baroková socha sv. Anny vyučujúcej Pannu Máriu pôvodne stála  na okraji pútnickej poľnej cesty smerujúcej zo Stupavy do Marianky. Plastiku sv. Anny vyhlásili v roku  2009 za národnú kultúrnu pamiatku, v nasledujúcich troch rokoch bola odborne zreštaurovaná.  Z pôvodnej sochy a podstavca bola formou odliatku do formy vyhotovená kópia, ktorá bola osadená na pôvodnom mieste. Originál zreštaurovanej sochy z dôvodu väčšej ochrany bol umiestnený  pri vonkajšej  južnej strane kostola sv. Sebastiána v mestskej časti Mást. Sochu na úctu sv. Anny dal vyhotovil jej miestny ctiteľ, uvedený v stručnom texte na  podstavci pod skratkou MHM. Chronostikon zakomponovaný v texte prezrádza, že socha bola vyhotovená v roku 1724. Reštaurátor interpretoval farebnosť kópie sochy podľa objavených zvyškov polychrómie na origináli.  Svätá Anna bola podľa apokryfných evanjelií matkou Panny Márie a patrila medzi obľúbené svätice stredoveku. Sochár svätu Annu Annu zobrazil ako sediacu ženu s otvorenou knihou na kolenách, pri ktorej stojí detská postava Panny Márie.  Svätá Anna ľavou rukou drží plece dieťa, pravú má v zbožnom geste opretú otvorenou dlaňou o hrudník. Panna Mária má pravú ruku so vztýčeným ukazovákom položenú na otvorenej knihe, ľavú ruku v zbožnom geste pritláča na hruď. Obe postavy majú tváre otočené k sebe a hľadia si do očí. Podľa apokryfnej legendy boli rodičia Panny Márie, svätý Joachim a sv. Anna, v staršom veku a už dvadsať rokov bez potomkov. Anjel im zvestoval narodenie dcéry a sv. Anna na údiv okolia napriek vysokému veku porodila.  Kult sv. Anny, matky Panny Márie, sa začal šíriť v kresťanskom svete už v šiestom storočí, skutočný vrchol dosiahol koncom stredoveku v 15. a  16. storočí. Uctievaná je najmä ako ochrankyňa manželských párov, vdov, gazdiniek, slúžok a chudobných robotníčiek. Ženy a matky sa k nej často prihovárajú za šťastné manželstvo, dobrý priebeh pôrodu a požehnanie detí. V priebehu stáročí bola sv. Anna častým námetom maliarov a sochárov. Jeden obraz sv. Anny bol vytvorený aj v ateliéri geniálneho umelca Leonada da Vinci, iný vytvoril sám nemenej slávny Carravagio. Stupavská socha sv. Anny patrí medzi ojedinele zachované diela barokového sochárstva  venované tejto svätici. Kvalitná sochárska práca je vytvorená zručným kamenosochárom.


Vytvorené: 12. 6. 2017
Posledná aktualizácia: 12. 6. 2017 23:00
Autor: