Navigácia

Obsah

9. Múzeum Ferdiša Kostku

9. Múzeum Ferdiša Kostku

Múzeum džbánkarskeho majstra a keramikára, národného umelca Ferdiša Kostku (1878 - 1951) je zriadené na Ulici Ferdiša Kostku č. 23. Múzeum sídli v dvoch pôvodných objektoch, v rodnom dome umelca a vo vedľajšej džbánkarskej dielni s horizontálnou pecou na vypaľovanie keramiky. V oboch objektoch sú vystavené exponáty z pozostalosti Ferdiša Kostku, dielňa s pôvodným džbankárskym zariadením a náradím, expozícia džbánov, tanierov a figurálnych diel, obrazové a písomné pamiatky viažuce sa k osobe, rodine a predkom Ferdiša Kostku. Múzeum vzniklo vďaka iniciatíve vedenia obce Stupava a umelcovej manželke Františke Kostkovej, ktorá po smrti svojho manžela darovala stavby dielne a rodného domu aj s celým vybavením štátu, s podmienkou ich obnovy, zriadenia a prevádzkovania múzea. Obytný dom s dielňou Ferdiša Kostku bol v roku 1963 zapísaný do zoznamu kultúrnych pamiatok, v súčasnosti je ako národná kultúrna pamiatka evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Pamiatková obnova objektov bola realizovaná v rokoch 1967 až 1969, Múzeum Ferdiša Kostku bolo slávnostne otvorené v roku 1969, správcom objektu bolo Slovenské národné múzeum. Prvými sprievodcami po expozícii boli Františka Kostková s dcérou Magdou. Múzeum tvoria dve jednoduchšie menšie budovy postavené z väčšej časti z nepálených tehál koncom 18. storočia. Pôvodne v nich žili a pracovali rodiny stupavských džbánkarov Putzovcov a v roku 1819 priženených Kostkovcov.  Rozlohou väčšia budova má tri priestory, vo vstupnej časti bola kuchyňa, vľavo obytná miestnosť. Napravo od kuchyne je džbankárska dielňa s dvomi kruhmi na vytáčanie riadu, policami na riad a náradie. Vybavenie dielne dopĺňajú starobylé stĺpové hodiny a vykurovacia pec so zeleno glazovanými keramickými kachlicami. V menšej samostatnej budove, nazývaná aj brenhaus, je zachovaná unikátna horizontálna pec, stavaná podľa habánskych vzorov.  Posledný výpal keramiky palivovým drevom sa v nej konal v roku 1944. V súčasnosti je   najstaršou zachovanou keramickou pecou na Slovensku a patrí medzi vzácne pamiatky svojho druhu v stredoeurópskom priestore. Expozíciu dopĺňa aj ručný mlynček - žarnov na mletie farieb, potrebných pre výmaľbu keramiky. Dielňa patrila medzi najmenšie keramické dielne na Slovensku. Rozmerovú výnimočnosť prevzalo aj Múzeum Ferdiša Kostku, ktoré takisto patrí medzi naše najmenšie múzeá.  Nie však významom. Je jedinou autentickou pamiatkou džbankárskych tradícií na Slovensku. Múzeum Ferdiša Kostku spravuje od roku 1989 Malokarpatské múzeum v Pezinku. Pre havarijný technický stav budov je múzeum od roku 2011 uzavreté, pripravuje sa jeho pamiatková obnova. Kontakt:  http://www.muzeumpezinok.sk/sk


Vytvorené: 12. 6. 2017
Posledná aktualizácia: 12. 6. 2017 22:57
Autor: