Navigácia

Obsah

8. Zemianska kúria

8. Zemianska kúria

Pamiatkovo chránený objekt zemianskej kúrie  sa nachádza na Hlavnej ulici č. 42. Masívna tehlová stavba je nápadná  deviatimi  polkruhovými stĺpmi  vystupujúcimi z uličnej fasády. Miestnosti na prízemí sú zaklenuté valenými klenbami, na poschodí sú rovné trámové stropy. Kúria bola postavená pravdepodobne začiatkom 18. storočia. Krov budovy a nepravidelný pôdorys východnej strany poukazuje na rôzne stavebné etapy objektu. V druhej polovici 19. storočia bol v kúrii hostinec s izbami pre ubytovanie hostí, podľa písomných správ sa od osemdesiatych rokov 19. storočia nazýval U zlatého jeleňa.  Na poschodí budovy bola veľká spoločenská sála, využívaná miestnymi   spolkami a členmi politických strán. Okrem početných fašiangových plesov, banketov, osláv vinobrania, hudobných koncertov a prednášok, bola v kolkárni hostinca v roku 1907 založená aj miestna organizácia Sociálno-demokratickej strany Uhorska.  Hostinec tu pretrval až do konca druhej svetovej vojny. V minulosti boli v kúrii prevádzkované viaceré reštauračné, obchodné a výrobné prevádzky. Stavebné úpravy negatívne zasiahli do vzhľadu a interiéru kúrie, znehodnotená bola aj fasáda kúrie osekaním menších plastických detailov a štyroch polkruhových stĺpov.  V šesťdesiatych rokoch 20. storočia boli na poschodí zriadené dielne firmy Kožatex, na prízemí predajne rýb, ovocia a zeleniny. Hostinec s názvom U zlatého jeleňa bol po roku 1990 obnovený, jeho prevádza bola približne po 15 rokoch ukončená. Vo dvore bola postavená murovaná tančiareň, kde vyvíjal činnosť miestny spolok Sokol. Po požiari v roku 1931 bola budova upravená na kinosálu, filmovým predstaveniam a divadelným ochotníkom slúžila až do vybudovania nového kultúrneho domu v roku 1964. Budova zemianskej kúrie bola zapísaná do zoznamu kultúrnych pamiatok v roku 1963, v súčasnoti je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.



Vytvorené: 12. 6. 2017
Posledná aktualizácia: 12. 6. 2017 22:50
Autor: