Navigácia

Obsah

6. Hlavný oltár v kostole sv. Sebastiána

6. Hlavný oltár v kostole sv. Sebastiána

Kostol v Máste bol postavený počas  morovej epidémie v roku 1701 finančným nákladom grófa Pavla Pálffyho. Pamiatkou na donátora je aliančný erb Pavla Pálffyho (1590 - 1653) a jeho manželky Františky Khuenovej (+1672) umiestnený nad hlavným vchodom do kostola. Kostol bol zasvätený mučeníkovi sv. Sebastiánovi, ochrancovi proti moru. V roku 1749 bol kostol značnou prestavbou zväčšený o polovicu, na západnej strane  hlavnej lodi  bola pristavená veža. Pamiatka posvätenia kostola je každoročne  slávená v nedeľu po sviatku Nanebovzatia Panny Márie (15. 8). Hlavný oltár bol vyhotovený v roku 1743. Priečelie kostola zdobia sochy ochrancov proti moru, sv. Sebastiána a sv. Rocha z roku 1906, ktoré venovali miestne sedliacke rodiny. Pod kostolom sa nachádza Kaplnka Panny Márie Lourdskej z roku 1906. Pamiatkovo chránený je len hlavný barokový oltár s donačným aliančným erbom Mikuláša V. Pálffyho (1657 - 1732) a jeho manželky barónky Kataríny Weichsovej (+1724).  Hlavný oltár bol  v roku 1963 vyhlásený za kultúrnu pamiatku. V súčasnosti je evidovanou národnou kultúrnou pamiatkou, zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.   Vlastníkom a správcom kostola je Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Stupava. Kontakt: http://farastupava.sk


Vytvorené: 12. 6. 2017
Posledná aktualizácia: 12. 6. 2017 22:46
Autor: