Navigácia

Obsah

14. Trojičný stĺp

14. Trojičný stĺp

Kamenný stÍp s postrannými postavami cherubínov a Svätou Trojicou na vrchole je umiestnený pred farským kostolom sv. Štefana, vpravo od hlavného vchodu. Postaviť ho dal stupavský poštmajster Ján Adam Žiška (1725 – 1789). Z čelnej strany sú na podstavci stĺpa po stranách umiestnené plastiky stojacich cherubínov, nad nimi v strede stĺpa je putti držiaci v rukách nápisovú stuhu. Stĺp je ukončený hlavicou na ktorej je plastika Svätej Trojice v tradičnom vyobrazení. Vľavo sedí na zemeguli Boh Otec, v pravej ruke drží veľký kríž, ľavá ruka je zohnutá v predlaktí a  vystretým ukazovákom ukazuje na kríž. Po pravici sedí Syn Boží Ježiš, pravú ruku drží zdvihnutú v žehnajúcom geste, ľavá ruka drží kríž a pridržiava zemeguľu položenú na stehne ľavej nohy. Hlavy oboch postáv dopĺňa svätožiara znázornená kovovým prútom v tvare oblúka. Svätú Trojicu symbolicky uzatvára holubica z ktorej do kruhu  vyžarujú lúče - symbol Ducha Svätého. Neskorobarokový trojičný stĺp je dielom značných umeleckých kvalít, vytesané  je neznámym kvalitným sochárom v podonnerovskom štýle. Umelecky cenné sochárske dielo bolo v roku 1963 zapísané do zoznamu kultúrnych pamiatok, v roku 1985 odborne reštaurované a jeho časti nahradené kópiou. Originál súsošia Sv. Trojice je uložený v kostole sv. Štefana.  V súčasnoti je stĺp sv. Trojice evidovaný ako národná kultúrna pamiatka v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.


Vytvorené: 12. 6. 2017
Posledná aktualizácia: 12. 6. 2017 23:03
Autor: