Navigácia

Obsah

13. Pranier

13. Pranier

Pranier (z nemeckého slova Pranger) je nástroj na vykonanie krátkodobého trestu za ľahšie delikty, akými boli napríklad drobná krádež, ohováranie a iné priestupky proti dobrým mravom. Odsúdený  bol počas spoločensky významného dňa na niekoľkých hodín zbavený slobody a vystavený verejnej potupe. Priviazali ho  k stĺpu, prípadne zavreli do železnej klietky postavenej na námestí. Nezriedka musel previnilec nahlas oznamovať svoje previnenie, prípadne prosiť poškodeného o odpustenie. Zvykom bývalo aj zavesiť odsúdenému na krk tabuľku so stručným pomenovaním priestupku.  V Stupave sa zachoval kamenný pranier vo forme štvorbokého stĺpa ukončeného hlavicou, so zapustenými kovanými úchytmi a vysekaným letopočtom 1766. Situovaný je na najvýznamnejšom mieste pre celú obec - na námestí pred kostolom. Pranier v minulosti stál na inom mieste námestia, z dôvodu ochrany bol viac krát premiestnený na menej exponované miesto. Zhodou okolností dnes stojí takmer na pôvodnom mieste, ktoré je zakreslené na mape z 18. storočia.  Pamiatka bola v rokoch 1981 a 2007 odborne reštaurovaná. Stupavský pranier patrí medzi štyri zachované kultúrne pamiatky tohto druhu v Bratislavskom kraji. Do zoznamu kultúrnych pamiatok bol zapísaný v roku 1963, v súčasnoti je evidovaný ako národná kultúrna pamiatka v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.  


Vytvorené: 12. 6. 2017
Posledná aktualizácia: 12. 6. 2017 23:02
Autor: