Navigácia

Obsah

MESTSKÁ KNIŽNICA RUDA MORICA OTVORENÁ!

kniznica

 

POCTA MILANOVI NOVÁKOVI

Rodinné väzby skladateľa a dirigenta Milana Nováka siahajú do našich, stupavských končín. Národný umelec v súčasnosti žijúci v Poprade odišiel do Tatier za svojou manželkou pred 22 rokmi, no dcéra, pani Kristína Obžerová, vnúčatá a pravnúčatá pána Nováka žijú v našom meste Stupava. Rozsah jeho pôsobenia počas profesijnej kariéry ja skutočne obšírny. Od SĽUK-u až po Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, kde pôsobil ako dirigent. Viac ako tridsať rokov viedol pod svojou taktovkou Vojenský umelecký súbor kpt. J. Nálepku pre ktorý skomponoval celý jeho kmeňový repertoár. V portfóliu Milana Nováka figuruje viac ako 700 skomponovaných skladieb, množstvo orchestrálnych a komorných skladieb pre sólové hudobné nástroje ako aj pre ich zoskupenia. Významnú časť jeho diela tvoria piesne, inštruktívne skladby pre deti, operety, opery a taktiež filmová hudba. Skomponoval hudbu napríklad k filmu Kapitán Dabač.

Jeho tvorbu obdivujú mnohí významní slovenskí a zahraniční umelci, ktorí jeho diela neraz premiérovali. Za spomenutie stoja isto Miloš Jurkovič, Eugen Prochác, Rajmund Kákoni, Katarína Turnerová či Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala alebo aj Slovenská filharmónia a Štátna filharmónia v Košiciach.

I spomedzi umelcov žijúcich v Stupave má svojich obdivovateľov. Jeho diela si s nadšením osvojil a do svojho repertoáru zahrnul aj absolvent doktorandského štúdia Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne, pedagóg pôsobiaci na Základnej umeleckej škole v Stupave Vladimír Ondrejčák. S hrou na klasickú gitaru účinkoval nielen na domácich ale i zahraničných pódiách kde si vyslúžil množstvo významných ocenení. V Stupave už pol dekády organizuje hudobný festival Hudba v synagóge, ktorý si svojou kvalitou vystupujúcich získal mnohých nadšených divákov a poslucháčov z rôznych kútov Slovenska a aj zahraničia. Festival je organizovaný v stupavskej synagóge, kde minulý rok vznikol i videoklip k skladbe od Milana Nováka – Monológ pre gitaru, pod ktorý sa produkčne podpísali mladí študenti VŠMU René Kontúr a Jaroslav Pašek pod režisérskym vedením Martina Martinčeka. 

hudobný klip

Text: Martin Muráni
Foto: Boris Bartoš, archív Milana Nováka

Milan NovákVladimír Ondrejčák

Skupinové Foto: Milan Novák so sestrou Michaelou Novákovou pred koncertom v Banskej Štiavnici, Eugen Prochác, Rajmund Kákoni, Katarína Turnerová

 

 

INFORMÁCIE A PODMIENKY PRE NAKUPUJÚCICH NA TRHOVISKU

- s účinnosťou od 25. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa otvára prevádzka trhoviska na Sedliackom dvore za týchto podmienok:

- umiestnenie predajných pultov je obmedzené výlučne na priestor areálu Sedliackeho dvora, umiestnenie mimo areálu Sedliackeho dvora je zakázané,

- povolený je predaj sadeníc, rezaných kvetov, zeleniny a ovocia, nápojov a potravín z produkcie drobných pestovateľov a výrobcov, farmárov a  samostatne hospodáriacich roľníkov; predaj vajec, údených a mäsových výrobkov a mliečnych výrobkov je povolený len z chladiaceho zariadenia,

- zakazuje sa predaj mäsa a živých zvierat,

- zakazuje sa konzumácia potravín a nápojov na mieste.

 

Povoľuje sa prevádzková doba:

Streda od 6:00 hod. do 18:00 hod.

Sobota od 06:00 hod. do 14:00 hod. 

Opatrenie  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  pri ohrození verejného zdravia zo dňa 24.04.2020: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_otvorenie_prevadzok_dochodcov-zmena.pdf


 

Podmienky nakupovania:

- vstup na trhovisko je dovolený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),

- maximálny počet osôb je 1 osoba / 15 m2, čiže max. 33 osôb v jednom momente 

- vstup a výstup z trhoviska je regulovaný,

- pred vstupom na trhovisko si musí nakupujúci aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť jednorazové rukavice,

- nakupujúci musí zachovávať odstup minimálne 2 m,

 

Parkovanie pre predávajúcich a nakupujúcich je povolené len na parkovisku Baronové a na parkovisku z Kúpeľnej ulice (za kultúrnym domom).

 

OTVORENIE TRHOVISKA

Milí nakupujúci aj predajcovia,

oznamujeme Vám, že s účinnosťou od 25. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa otvára prevádzka trhoviska v Sedliackom dvore za týchto podmienok:

 • umiestnenie predajných pultov je obmedzené výlučne na priestor areálu Sedliackeho dvora, umiestnenie mimo areálu Sedliackeho dvora je zakázané,
 • povolený je predaj sadeníc, rezaných kvetov, zeleniny a ovocia, nápojov a potravín z produkcie drobných pestovateľov a výrobcov, farmárov a samostatne hospodáriacich roľníkov; predaj vajec, údených a mäsových výrobkov a mliečnych výrobkov je povolený len z chladiaceho zariadenia,
 • zakazuje sa predaj mäsa a živých zvierat,
 • zakazuje sa konzumácia potravín a nápojov na mieste.

 

 • Povoľuje sa prevádzková doba:

Streda od 6:00 hod. do 18:00 hod.

Sobota od 06:00 hod. do 14:00 hod.

 • Správca trhoviska zabezpečí:
 1. regulovaný vstup a výstup z trhoviska,
 2. umiestnenie predajných miest tak, aby bol dodržaný jednosmerný pohyb zákazníkov,
 3. umiestnenie predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2 m,
 4.  vstup na trhovisko len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
 5. aplikovanie dezinfekcie na ruky pri vstupe na trhovisko alebo použitia jednorazových rukavíc,
 6. zachovávanie odstupov osôb minimálne 2 m,
 7. neprekročenie koncentrácie počtu 20 zákazníkov trhoviska v jednom okamihu,
 8. na vstupe do trhoviska viditeľné umiestnenie oznamu o povinnosti dodržiavať hygienické opatrenia uvedené v písm. e) až g) a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.
 • Správcovi trhoviska je vyhradené právo urobiť výber predajcu a určiť presné predajné miesto predajcovi. V prípade nerešpektovania pokynov správcu trhoviska k umiestneniu predajných miest, ako aj nedodržania podmienok prevádzky trhoviska je správca trhoviska oprávnený vykázať predajcu alebo návštevníka z trhoviska.

Priestor areálu Sedliackeho dvora bol dnes plošne dezinfikovaný, za čo ďakujeme Dobrovoľnému hasičskému zboru Stupava. Nakoľko sú podmienky predaja presne určené a priestor na predaj sa oproti bežnému stavu značne zmenšil, prosíme Vás o trpezlivosť ako pri predaji, tak i pri nákupe sortimentu. Robíme to pre Vás. 

Spolu to zvládneme. 

 

 

OPATRENIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU K PREVENCII ŠIRENIA NOVÉHO KORONAVÍRUSU

Krízový štáb mesta Stupava prijal na základe rozhodnutia Hlavného hygienika SR a 

záverov Ústredného krízového štábu tieto opatrenia.

opatrenia 

 

Najdôležitejšie informácie o ochorení Covid-19 nájdete na oficiálnej stránke Mesta Stupava ako aj zápisnice zo všetkých zasadnutí Krízového štábu Mesta Stupava, odporúčania, opatrenia a usmernenia 

https://www.stupava.sk/zverejnovanie/koronavirus-covid-19/opatrenia-usmernenia-vyhlasky/