Navigácia

Obsah

 

Mestské kultúrne a informačné centrum, Agátová 9, 900 31 Stupava

vyhlasuje

 podľa ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

OBCHODNÁ VEREJNÚ SÚŤAŽ

v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa VZN 1/2016 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Stupava, o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 30,68 m2, pozostávajúcich z jednej miestnosti a toalety v stavbe nachádzajúcej sa na parcele reg. „C“ KN č. 295/20, zapísanej na LV č. 2783, v k. ú. Stupava za minimálnu cenu nájmu vo výške 200 EUR, ktorej výlučným vlastníkom je mesto Stupava a ku ktorej vykonáva Mestské kultúrne a informačné centrum správu majetku mesta Stupava.

obchodna verejna sutaz (194.21 kB)

 

 

KVÍZ O RUDOVI MORICOVI📚

Mestská knižnica Ruda Morica predlžujeme kvízdo 6. apríla. Zapojiť sa môžete na FB stránke MKIC pod konkrétnymi postami, hlasuje sa označením "Like"/"Páči sa mi" správnej odpovede. Vyhodnotenie kvízu bude následne po jeho ukončení v priebehu budúceho týždňa.

Podujatie podporili Stavebniny KRAJN.

Prajeme všetkým čitateľom príjemné sviatky🙂🌷

MORIC

 

FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ

Mestské kultúrne a informačné centrum vyhlasuje pre deti školského veku fotografickú súťaž! Pošlite nám fotografie (maximálne 3), ako si užívate svoj voľný čas v prírode, aké miesta a neznáme zákutia v Stupave a jej okolí ste objavili. Fotografie môžete zasielať na adresu info@mkic.sk do konca marca 2021. Každý, kto zašle fotografiu, bude odmenený drobnou sladkosťou. Fotografie budú následne zverejnené na webovej stránke www.mkic.sk a na Facebook-u. Víťazný záber vyberie redakcia Stupavských novín a zverejní v aprílovom vydaní. 

 

 

MESTSKÁ KNIŽNICA RUDA MORICA 

Mestská knižnica Ruda Morica bude fungovať len ako výdaj objednaných kníh.

Knihy si môžete objednať nasledovným spôsobom:
- formou e-mailovej správy,
- telefonicky
- osobne pri okienku
Na každý e-mail vám odpíšeme, že knihy máte pripravené a až následne si môžete knihy vyzdvihnúť.
Voľný výber kníh priamo vo fonde knižnice je do odvolania zrušený.
Knihy vám vydáme cez okno vo dvore. Prosíme, využívajte bočný vchod do knižnice.

Pri vyzdvihovaní objednávky je potrebné preukázať sa:

- potvrdením s negatívnym výsledkom testu alebo
- potvrdením o výnimke alebo
- potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo
- potvrdením o zaočkovaní aj druhou dávkou vakcíny po uplynutí 14 dní

Ďakujeme, že dbáte na bezpečnosť a dodržiavate odstupy, dezinfekciu rúk a nosenie rúška.

Čas preberania kníh utorok - piatok 10:00 – 16:00 hod.

 

 

AMFO 2021 – ŠANCA PRE AMATÉRSKYCH FOTOGRAFOV

Krajská súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby, Bratislavský kraj

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci amatérski fotografi s trvalým bydliskom, alebo pôsobiskom v Bratislavskom samosprávnom kraji, prihlásením sa do elektronického formulára www.nocka.sk/chcemsaprihlasit v časovom rozpätí od 20. 1. do 26. 3. 2021 a následným odoslaním svojich fotografií organizátorovi do Malokarpatského osvetového strediska v Modre, Horná 20, 900 01 Modra.

Súťaží sa v 3 vekových skupinách – súťažiaci vo veku do 16 rokov, do 21 rokov a nad 21 rokov. Kategórie sú nasledovné: čiernobiela fotografia, farebná fotografia, cykly a seriály, experiment a nájdete ich v propozíciách, ktoré si môžete stiahnuť na www.nocka.skwww.moska.sk

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

amfo 2021

 

 

 

POCTA MILANOVI NOVÁKOVI

Rodinné väzby skladateľa a dirigenta Milana Nováka siahajú do našich, stupavských končín. Národný umelec v súčasnosti žijúci v Poprade odišiel do Tatier za svojou manželkou pred 22 rokmi, no dcéra, pani Kristína Obžerová, vnúčatá a pravnúčatá pána Nováka žijú v našom meste Stupava. Rozsah jeho pôsobenia počas profesijnej kariéry ja skutočne obšírny. Od SĽUK-u až po Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, kde pôsobil ako dirigent. Viac ako tridsať rokov viedol pod svojou taktovkou Vojenský umelecký súbor kpt. J. Nálepku pre ktorý skomponoval celý jeho kmeňový repertoár. V portfóliu Milana Nováka figuruje viac ako 700 skomponovaných skladieb, množstvo orchestrálnych a komorných skladieb pre sólové hudobné nástroje ako aj pre ich zoskupenia. Významnú časť jeho diela tvoria piesne, inštruktívne skladby pre deti, operety, opery a taktiež filmová hudba. Skomponoval hudbu napríklad k filmu Kapitán Dabač.

Jeho tvorbu obdivujú mnohí významní slovenskí a zahraniční umelci, ktorí jeho diela neraz premiérovali. Za spomenutie stoja isto Miloš Jurkovič, Eugen Prochác, Rajmund Kákoni, Katarína Turnerová či Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala alebo aj Slovenská filharmónia a Štátna filharmónia v Košiciach.

I spomedzi umelcov žijúcich v Stupave má svojich obdivovateľov. Jeho diela si s nadšením osvojil a do svojho repertoáru zahrnul aj absolvent doktorandského štúdia Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne, pedagóg pôsobiaci na Základnej umeleckej škole v Stupave Vladimír Ondrejčák. S hrou na klasickú gitaru účinkoval nielen na domácich ale i zahraničných pódiách kde si vyslúžil množstvo významných ocenení. V Stupave už pol dekády organizuje hudobný festival Hudba v synagóge, ktorý si svojou kvalitou vystupujúcich získal mnohých nadšených divákov a poslucháčov z rôznych kútov Slovenska a aj zahraničia. Festival je organizovaný v stupavskej synagóge, kde minulý rok vznikol i videoklip k skladbe od Milana Nováka – Monológ pre gitaru, pod ktorý sa produkčne podpísali mladí študenti VŠMU René Kontúr a Jaroslav Pašek pod režisérskym vedením Martina Martinčeka. 

hudobný klip

Text: Martin Muráni
Foto: Boris Bartoš, archív Milana Nováka

Milan NovákVladimír Ondrejčák

Skupinové Foto: Milan Novák so sestrou Michaelou Novákovou pred koncertom v Banskej Štiavnici, Eugen Prochác, Rajmund Kákoni, Katarína Turnerová

 

 

 

NAJDÔLEŽITEJŠIE  INFORMÁCIE  O KORONAVÍRUSE  COVID-19

 

Najdôležitejšie informácie o ochorení Covid-19 nájdete na oficiálnej stránke Mesta Stupava ako aj zápisnice zo všetkých zasadnutí Krízového štábu Mesta Stupava, odporúčania, opatrenia a usmernenia 

https://www.stupava.sk/zverejnovanie/koronavirus-covid-19/opatrenia-usmernenia-vyhlasky/