Navigácia

Obsah

PONUKA PRÁCE

Pracovná pozícia: správca MKIC

Termín nástupu: 01.10.2020

Plat pri nástupe: 900€ (s možnosťou zvýšenia po skončení 3-mesačnej skúšobnej doby)

Zmluva sa uzatvára na 1 rok s možnosťou uzatvorenia zmluvy na dobu neurčitú

Pracovná doba: 37,5 hod. týždenne

 

Podmienky:

  • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
  • vodičský preukaz typu B
  • dobrý zdravotný stav, fyzická spôsobilosť na manuálnu prácu
  • organizačné schopnosti, technické zručnosti, vedomosti v oblasti IT sú vítané

 

Náplň práce:
- agenda prevádzky vozidiel spoločnosti
- správa budov a priestorov MKIC
- súčinnosť s externými dodávateľmi služieb pri zabezpečení BOZP a PO pracovísk
- súčinnosť s KR HaZZ SR v prevencii PO

- zabezpečovanie materiálového zásobovania a obstarávania drobného majetku, materiálové zásobovanie a nákup drobného majetku

- aktívna účasť na podujatiach organizovaných MKIC
- iná práca podľa pokynov nadriadených

 

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom posielajte poštou na adresu: Mestské kultúrne a informačné centrum, Agátová 9, 900 31 Stupava alebo na mail: info@mkic.sk. 

Bližšie informácie o pracovnej pozícií môžete získať na tel. čísle +421 2 6593 4312.

 

 

DEŇ OTVORENÝCH ATELIÉROV

MKIC a OZ arte.via Vás pozývajú na prezentáciu diel a ateliéru OZ arte.via v rámci Dňa otvorených ateliérov 2020 vo veľkej sále kultúrneho domu v Stupave dňa 24.10.2020. DOA 2020

 

 

POCTA MILANOVI NOVÁKOVI

Rodinné väzby skladateľa a dirigenta Milana Nováka siahajú do našich, stupavských končín. Národný umelec v súčasnosti žijúci v Poprade odišiel do Tatier za svojou manželkou pred 22 rokmi, no dcéra, pani Kristína Obžerová, vnúčatá a pravnúčatá pána Nováka žijú v našom meste Stupava. Rozsah jeho pôsobenia počas profesijnej kariéry ja skutočne obšírny. Od SĽUK-u až po Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, kde pôsobil ako dirigent. Viac ako tridsať rokov viedol pod svojou taktovkou Vojenský umelecký súbor kpt. J. Nálepku pre ktorý skomponoval celý jeho kmeňový repertoár. V portfóliu Milana Nováka figuruje viac ako 700 skomponovaných skladieb, množstvo orchestrálnych a komorných skladieb pre sólové hudobné nástroje ako aj pre ich zoskupenia. Významnú časť jeho diela tvoria piesne, inštruktívne skladby pre deti, operety, opery a taktiež filmová hudba. Skomponoval hudbu napríklad k filmu Kapitán Dabač.

Jeho tvorbu obdivujú mnohí významní slovenskí a zahraniční umelci, ktorí jeho diela neraz premiérovali. Za spomenutie stoja isto Miloš Jurkovič, Eugen Prochác, Rajmund Kákoni, Katarína Turnerová či Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala alebo aj Slovenská filharmónia a Štátna filharmónia v Košiciach.

I spomedzi umelcov žijúcich v Stupave má svojich obdivovateľov. Jeho diela si s nadšením osvojil a do svojho repertoáru zahrnul aj absolvent doktorandského štúdia Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne, pedagóg pôsobiaci na Základnej umeleckej škole v Stupave Vladimír Ondrejčák. S hrou na klasickú gitaru účinkoval nielen na domácich ale i zahraničných pódiách kde si vyslúžil množstvo významných ocenení. V Stupave už pol dekády organizuje hudobný festival Hudba v synagóge, ktorý si svojou kvalitou vystupujúcich získal mnohých nadšených divákov a poslucháčov z rôznych kútov Slovenska a aj zahraničia. Festival je organizovaný v stupavskej synagóge, kde minulý rok vznikol i videoklip k skladbe od Milana Nováka – Monológ pre gitaru, pod ktorý sa produkčne podpísali mladí študenti VŠMU René Kontúr a Jaroslav Pašek pod režisérskym vedením Martina Martinčeka. 

hudobný klip

Text: Martin Muráni
Foto: Boris Bartoš, archív Milana Nováka

Milan NovákVladimír Ondrejčák

Skupinové Foto: Milan Novák so sestrou Michaelou Novákovou pred koncertom v Banskej Štiavnici, Eugen Prochác, Rajmund Kákoni, Katarína Turnerová

 

 

 

OPATRENIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU K PREVENCII ŠIRENIA NOVÉHO KORONAVÍRUSU

Krízový štáb mesta Stupava prijal na základe rozhodnutia Hlavného hygienika SR a 

záverov Ústredného krízového štábu tieto opatrenia.

opatrenia 

 

Najdôležitejšie informácie o ochorení Covid-19 nájdete na oficiálnej stránke Mesta Stupava ako aj zápisnice zo všetkých zasadnutí Krízového štábu Mesta Stupava, odporúčania, opatrenia a usmernenia 

https://www.stupava.sk/zverejnovanie/koronavirus-covid-19/opatrenia-usmernenia-vyhlasky/