Navigácia

Obsah

STUPAVSKÉ NOVINY

noviny

Mesačník Stupavské noviny je zadarmo pre obyvateľov mesta Stupava
so zameraním na dianie v meste a kultúrno-spoločenskými informáciami.

Prvé číslo Stupavských novín vyšlo 27. 2. 2015, zameranie periodika je prinášať informácie zo samosprávy, z kultúrneho, spoločenského a športového  života v Stupave. Noviny zmenou názvu získali aj novú hlavičku a celový grafický dizajn. Novinkou bolo aj  personálne posilnenie a profesionalizácia redakcie, ktorá sa skladala zo šéfredaktora, externého redaktora a grafičky. Grafické práce boli zabezpečované s novým technickým vybavením internou formou. Adresné a pravidelné doručovanie do poštových schránok domácností zabezpečovali externí doručovatelia. Redakčná rada mala trojčlenné zastúpenie z radov profesionálov z oblasti publicistiky a kultúry. Koncom roku 2016 redakčná rada zanikla, prerušila sa aj spolupráca s externou jazykovou korektorkou. Z dôvodu nepridelenia finančných zdrojov bol vydavateľ nútený dočasne zastaviť aj vydávanie Stupavských novín. Posledné číslo vyšlo v januári 2017, rozširované voľnou distribúciou bez doručovania do poštových schránok.   Stupavské noviny sa v prieskume kvality slovenských radničných periodík umiestnili roku 2016 na 7. mieste z 83 hodnotených periodík. Projekt hodnotenia radničných novín zabezpečuje organizácia Transparenty International Slovensko.

 

Názov: 2015 – 2017, Stupavské noviny

Vydavateľ:  2015, mesto Stupava
                   2015 – 2017, Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava

Náklad: 1999 – 2014, neuvedené
             2015 – 2017, 5 500 kusov

Šéfredaktor:  2015 – 2017, Milan Greguš

Redaktorka:  2015 – 2017, Daša Čejková (externá spolupráca)

Redakčná rada: 2016, Mgr. Jana Čevelová, Mgr. Ján Krempaský, PhDr., Anna Rácová, CSc.

Jazykové korektúry:  2015 – 2016, Oľga Vyhlidalová

Grafická spolupráca: 2015 – 2017, Martina Mitická                  

Tlač: 2015 – 2017, Petit Press

Periodicita: mesačník

Formát: 2015 – 2017, A3

Počet strán: 16 – 24 strán
 

HISTÓRIA

Mesto Stupava má viac ako tridsať ročnú tradíciu vydávania obecných/mestských novín. Spolu s okresným mestom Malacky sa tak zaraďuje medzi dve mestá na Záhorí (s výnimkou Skalice) s najdlhšou samosprávnou vydavateľskou kontinuitou. Zachované periodiká sú cenným zdrojom informácií o živote v Stupave počas uplynulých troch desaťročí.

 

Stupavan

Mesto Stupava začalo vydávať vlastné noviny v roku 1984 s názvom Stupavan a podnázvom Informačný spravodaj obce Stupava. Prvé tri ročníky mali formát A5, graficky jednotnú obálku z farebného polokartónu,  vnútro tvoril papier formátu A4 s jedným lomom, ČB obojstranná tlač. Po prechode na väčší formát tlače sa znížil počet strán z pôvodných 20 na 6, neskôr iba na 4. Obecné noviny po získaní mestského štatútu Stupavy  sa v roku 1989 zmenili na mestské noviny.  Od roku 1996 mal Stupavan samostatnú Inzertnú prílohu, o dva roky neskôr bola premenovaná na Inzertné novinky. Periodikum Stupavan bol v tiráži uvádzaný  ako mesačník, v skutočnosti počet vydaných čísiel v jednotlivých rokoch kolísal, počas roka vychádzali aj dvojčísla. Počas celej existencie novín, s výnimkou rokov 1990 – 1993, bol Stupavan nepredajný a prevažne voľne distribuovaný formou dostupnosti vo vybraných obchodných prevádzkach, úradoch a inštitúciách.  V roku 1990 stál jeden exemplár 2,50 Kčs, v roku 1992 2 Kčs a v roku 1993 1,50 Kčs/3 Sk. V rokoch 1999 – 2001  vychádzal Stupavan ako príloha periodika  Podpajštúnske zvesti.

 

Názov: 1984 – 2001, Stupavan

Podnázov: 1984 – Informačný spravodaj obce Stupava
                  1990 – 1997, Mesačník o Stupave a Stupavčanoch

Vydavateľ: 1984 – 1989, Miestne osvetové stredisko v Stupave
                  1989 – 1993, Mestské kultúrne stredisko v Stupave
                  1994 – 2001, mesto Stupava

Náklad: 1984 – 1997, neuvedené
             1998 – 2001, 1500 kusov

Šéfredaktor: 1984 – 1991, neuvedené
                     1992 – 2001, Mgr. Pavel Slezák

Redakčná rada:

1984 – 1986, Ing. Arpád Osvald (predseda), Vladimír Mencl, PhDr., Anna Rácová, Ing. Dušan Paulík, Božena, Jaderková, Ladislav Kudijovský, Jozef Daráš, Miroslav  Puškáč
1986 – 1995, neuvedené
1996 – 1998, Ing. Anton Daráš (predseda), Ing. Božena Jankovíchová, Ing. Ľuboš Ivica, Anastázia Lachkovičová, Ing. Jozef Ukropec, Ing. Štefan Turek, Pavel Slezák.
1999, Ing. Anton Daráš (predseda), Pavel Slezák
2000 – 2001, neuvedené       
 

Grafická spolupráca:

1984 – 1993, neuvedené
1994 – 1996, flashPRESS, v.o.s.
1999 – 2001, Peter Rác
 

Tlač:

1984 – 1993, neuvedené
1994 – 1996, flashPRESS, v.o.s.
1999 – 2001, Kníhtlač Gerthofer
 

Periodicita: mesačník, periodicita bola nepravidelná
 

Formát, počet strán:

1984 – 1986, A5, 20 strán
1987 – 1989, A4, 6 strán
1989 – 1998, A4, 8 strán
1999 – 2001, A4, 4 strany

 

Podpajštúnske zvesti

Mesačník Podpajštúnske zvesti začal vychádzať v roku 1999, ambíciou vydavateľa bolo prostredníctvom novín prinášať informácie z regiónu pod hradom Pajštún. Z oslovených samospráv sa stali obsahovými prispievateľmi obce  Záhorská Bystrica, Zohor, Marianka a Borinka. V roku 2011 prešli Podpajštúnske zvesti výraznou zmenou. Noviny získali po prvý krát plnofarebnú tlač, zväčšený formát, novú hlavičku a   celkový grafický redizajn. Redakcia a jej spolupracovníci prešli personálnymi zmenami. V roku 2015 noviny zanikli, ich pokračovateľom je mesačník s názvom Stupavské noviny.

 

Názov: 1999 – 2014, Podpajštúnske zvesti

Podnázov:  1999 – 2004, Mesačník pre ľudí dobrej vôle žijúcich v kraji pod Pajštúnom
                   2011 – 2014, Mesačník o živote obyvateľov Stupavy

Vydavateľ: 1999 – 2014, Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava

Náklad: 1999 – 2014, neuvedené

Šéfredaktor:

1999 – 2010, Mgr. Pavel Slezák
2011 – 2012, nevedené
2013, Nina Lednická
2014, Lucia Menclová

Redakčná rada: 1999 – 2014, neuvedené

Grafická spolupráca: 

1999 – 2010, Peter Rác
2011 – 2012, Martin Muráni, Ľudmila Mihalovičová
2013 – 2014, Ľudmila Mihalovičová, Kristína Žovinková
 

Tlač:

1999 – 2010, Kníhtlač Gerthofer
2011 – 2014, Petit Press

Periodicita: mesačník mesačník, periodicita bola s výnimkou rokov 2012 – 2014 nepravidelná

Formát, počet strán: 

1999 – 2010, A4, 16 strán
2011 – 2014, A3, 12 strán

 

 

logo