Navigácia

Obsah

Kontakty

mkic

Kancelária

Mestské kultúrne a informačné centrum            

Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
Tel.: 02 / 6020 0935
web: www.stupava.sk
FB: / Stupava
FB: / MKICStupava

Riaditeľ MKIC:  Dočasne poverená riadením p. Kamrlová

 

Ekonomické odd.: Milada Kamrlová
e-mail: kamrlova@mkic.sk, tel.: 02 / 6020 0938

 

Kultúrny referent: PhDr. Natália Hoppanová
e-mail: natalia.hoppanova@stupava.sk, tel.: 0905 536 205

Sídlo

Mestské kultúrne a informačné centrum

Sídlo: Agátová 16, 900 31 Stupava
e-mail: info@mkic.sk
Tel.: +421 2 6020 0935

Bankové spojenie: SLSP
Číslo účtu: 19197974/0900
IBAN: SK 85 0900 0000 0000 1919 7974
IČO: 00058823 
DIČ: 2020650401

stupavske noviny

knižnica

Redakcia – Stupavské noviny

Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
Tel.: 02 / 6020 0935
web: www.stupava.sk
FB: / MKICStupava
FB: / Stupava
 

Grafik: 

e-mail: 

Tel.: 02 / 6020 0935  
 

Redaktor: 
e-mail: noviny@stupava.sk  
Tel.: 02 / 6020 0935

Mestská knižnica Ruda Morica

Hlavná ulica č. 90/A, 
900 31 Stupava

Tel.: 02 / 6593 4818
e-mail: kniznica@stupava.sk
web: www.stupava.sk
FB: /stupava.sk


Vedúci knižnice: Mgr. František Brunner
e-mail: frantisek.brunner@stupava.sk
Tel.: 0911 107 116

Knihovníčka: Beáta Tomkovičová
e-mail: beata.tomkovicova@stupava.sk
Tel.: 02 / 6593 4818

Knihovníčka: Mgr. Michaela Víchová
e-mail: michaela.vichova@stupava.sk
Tel.: 02 / 6593 4818