Navigácia

Obsah

Dokumenty a materiály

2016

Interná smernica č.1/2016 pre vydávanie periodickej tlače vydávanej MKIC v Stupave Stiahnuté: 1880x | 07.06.2017

2015

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 Stiahnuté: 1676x | 07.06.2017

Rozpočet MKIC Stupava 2015-2017 Stiahnuté: 1546x | 07.06.2017

2014

Rozbor hospodárenia MKIC Stupava k 31.12.2014 Stiahnuté: 1405x | 07.06.2017

2013

Rozpočet MKIC Stupava 2013-2015 Stiahnuté: 1361x | 07.06.2017

2012

ORGANIZAČNÝ PORIADOK MKIC od 1. 1. 2012 Stiahnuté: 1322x | 07.06.2017

Rozbor hospodárenia MKIC Stupava k 31.12.2012 Stiahnuté: 1078x | 07.06.2017

Zoznam dlžníkov k 31. 12. 2012 - odberateľské faktúry Stiahnuté: 975x | 07.06.2017

2011

Rozbor hospodárenia MKIC Stupava k 30.6.2011 Stiahnuté: 900x | 07.06.2017

Zoznam dlžníkov k 31.12.2011 - odberateľské faktúry Stiahnuté: 873x | 07.06.2017

2010

Návrh rozpočtu na rok 2010 – vecné plnenie Stiahnuté: 818x | 07.06.2017

Rozbor hospodárenia MKIC Stupava k 31.12.2010 Stiahnuté: 860x | 07.06.2017

2009

Rozbor hospodárenia MKIC Stupava k 31.12.2009 Stiahnuté: 835x | 07.06.2017

2008

Rozbor hospodárenia MKIC Stupava k 31.12.2008 Stiahnuté: 787x | 07.06.2017

2007

Rozbor hospodárenia MKIC Stupava k 31.12.2007 Stiahnuté: 759x | 07.06.2017

Stránka

  • 1