Navigácia

Obsah

5.Kalvária

5.Kalvária

Pamiatkovo chránená a cenná kalvária sa nachádza na Námestí Sv. Trojice za farským kostolom sv. Štefana.  Na tomto mieste stála už koncom 17. storočia, tvorilo ju klasické spodobenie vo forme troch krížov na návrší, s ukrižovanou postavou Krista na prostrednom kríži a dvomi lotrami na postranných krížoch.   Do dejín Stupavy sa významne zapísala vďaka nevšednej udalosti, ktorú miestni obyvatelia považovali za zázrak. V roku 1709 vypukol v obci požiar, pri ktorom vyhorela veľká časť Stupavy. Požiar zachvátil aj tri drevené kríže na kalvárii, dva postranné kríže s lotrami zhoreli, kríž s Ukrižovaným Kristom zostal nepoškodený. Chýr o zázračnom zachovaní  kríža sa rýchlo rozšíril, na vlastné oči ho chodili obdivovať a modliť sa pri ňom veriaci zblízka i zďaleka. Nechýbali ani štedré milodary a už v tom istom roku na mieste zachovaného kríža boli začaté práce na stavbe  murovanej kaplnky kalvárie. Dokončená bola po štyroch rokoch v roku 1713, kedy vypukla veľká morová epidémia a zachvátila aj Stupavu. Opis udalostí z tohoto existenčne znepokojujúceho obdobia  sa zachoval v prepise úradného vyhlásenia miestneho farára Mateja Uzeroczyho v kanonickej vizitácii farnosti z roku 1782.  Podľa  miestneho kňaza bol mor do Stupavy zavlečený neopatrnými ľuďmi z Bratislavy. Nakazených   ľudí sa podarilo včas odviesť a izolovať v horách. Vďaka rýchlym a účinným opatreniam neboli počty obetí vysoké, zomrelo len 34 ľudí. 10. septembra 1703  vykonal miestny kňaz s veriacimi prosebný sprievod na ochranu pred morom. V tento deň zomrela posledná obeť epidémie a jej šírenie  ďalej nepokračovalo.  Na pozoruhodné uchovanie kríža s ukrižovaným Kristom pred ohňom a zhorení postranných krížov s lotrami upozorňuje aj latinská textová tabuľka v kaplnke kalvárie. Chronostikon v texte odkazuje na rok 1709, v ktorom sa udiala zázračná udalosť. V oblúku nad výklenkom so zachovaným krížom je ďalší pamätný latinský nápis A Peste, Fame, Igne, Bello, Libera nos Domine! (Od moru, hladu, ohňa a vojny ochraňuj nás Bože!). Kaplnka kalvárie bola v priebehu storočí viac krát stavebne upravená, murované ohradenie s krížovými zastaveniami v pilieroch pochádza z 19. storočia. Za kultúrnu pamiatku bola kalvária vyhlásená v roku 1963. V súčasnosti je evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako národná kultúrna pamiatka.  Kaplnka na kalvárii býva prístupná počas Veľkonočnej bohoslužby, v deň Zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Vlastníkom a správcom kalvárie je Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Stupava. Kontakt: http://farastupava.sk


Vytvorené: 11. 6. 2017
Posledná aktualizácia: 11. 6. 2017 00:27
Autor: