Navigácia

Obsah

12. Sv. Ján Nepomucký

12. Sv. Ján Nepomucký

Baroková socha svätca Jána Nepomuckého pôvodne stála pri drevenom moste nad potokom križujúcim hlavnú cestu v blízkosti dnešného Mestského úradu.  Sochu vytesal v roku 1722 kvalitný sochár na  objednávku miestneho zemepána Mikuláša Pálffyho (1657 - 1732) a jeho manželky barónky Kataríny Weichsovej (+1724).  Svedčí o tom ich aliančný erb vytesaný v podstavci sochy. Postava svätca je vytesaná v životnej veľkosti, telo je v typickej barokovej póze prehnuté do tvaru písmena S. Hlavu svätca so zarastenou bradou a fúzmi prikrýva biret,  postava je odetá do kňazského rúcha s nariasenou vrchnou čipkovanou košeľou. V ľavej ruke pridržiava typické atribúty - kríž s ukrižovaným Kristom  opretý o plece a  palmovú ratolesť - symbol mučeníckej smrti. Pravú ruku si otvorenou dlaňou prikladá na hrudník.  Sochu po vybudovaní nového mosta druhej polovici 19. storočia presunuli a umiestnili do výklenku  novej tehlovej kaplnky.  V šesťdesiatych rokoch 20. storočia bola kaplnka odstránená, barokovú sochu na exponovanom mieste priamo ohrozovali  poveternostné  vplyvy,  exhaláty a otrasy v dôsledky silnejúcej dopravy. V roku 1988 bola socha sv. Jána Nepomuckého vyhlásená za  kultúrnu pamiatku, dnes je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.   O dva roky neskôr  sa podarilo realizovať pamiatkový zámer na presun sochy. Z rozhodnutia mestského úradu v Stupave bola v roku 1994 vytvorená kópia plastiky, ktorá bola osadená neďaleko pôvodného umiestnenia pri potočnom ramene mlynského náhonu. Nezreštaurovaný originál barokovej sochy  je umiestnený v podlubí stupavskej kalvárie.   Sväté Jána Nepomuckého uctievajú veriaci ako ochrancu proti nebezpečenstvám hroziacim z vodných živlov. Za svojho cirkevného patróna ho považujú pltníci, mlynári a lodníci.  K jeho ochrane sa utiekajú ľudia prechádzajúci cez mosty, prihovárajú sa mu ako ochrancovi proti povodniam.Vytvorené: 12. 6. 2017
Posledná aktualizácia: 12. 6. 2017 23:01
Autor: