Navigácia

Obsah

10. Vrátnica stupavského kaštieľa

10. Vrátnica stupavského kaštieľa

Domček na Marcheggskej ulici č. 4 s vikierovými oknami a romantickými dekoratívnymi prvkami tvoril v minulosti súčasť oploteného vstupného prednádvoria kaštieľa. Plnil úlohu strážnice a bytu vrátnika, súčasťou objektu bola vstupná brána, ktorú obsluhoval vrátnik patriaci k personálu kaštieľa.  Strážny domček bol postavený v druhej polovici 19. storočia v rámci stavebných úprav kaštieľa a jeho okolia podľa projektov architekta Miklósa Ybla. V prízemí vrátnice sú do uličnej strany umiestnené dve obytné izby, v severnej časti prízemia sa nachádza chodbový trakt s dreveným jednoramenným schodiskom a zábradlím smerujúcim na poschodie. Na poschodí sú taktiež dve izby s rozdielnou veľkosťou a dvomi výškovými úrovňami. V suteréne pod objektom sa nachádza pivnica zaklenutá tehlovou klenbou. Prístupná je kamenným schodiskom, vytvoreným z okenných ostení so stopami žliabkovania a otvorov pre kované mreže. Sekundárne použité kamenné ostenia okien pochádzajú z neďalekého kaštieľa a na schodisko boli využité v druhej polovci 19. storočia.  Vrátnica bola situovaná na okraji oploteného vstupného priestoru pred západným krídlom kaštieľa. Hlavná cesta prechádzajúca Stupavou obchádzala v polkruhu prednádvorie kaštieľa. Z dopravného hľadiska tvorila vzostupom automobilovej dopravy  rizikový neprehľadný úsek. Z tohto dôvodu bol tento úsek cesty rokoch 1947 - 1948 vyrovnaný priamym premostením. Vrátnica spolu prednádvorím, tvoriaca kompaktný celok s kaštieľom, bola oddelená a stratila svoju pôvodnú funkciu. Z pôvodných romantizujúcich prvkov zdobia vrátnicu dnes zakončenia vikierov a vrcholov striech vo forme dekoratívnych plechových vežičiek, kované nárožné podpery dažďových zvodov a dnes už neexistujúceho plechového chrliča.  Objekt vrátnice kaštieľa bol zapísaný do zoznamu kultúrnych pamiatok v roku 1995, dnes je ako národná kultúrna pamiatky súčasťou Ústredného zoznamu pamiatkového fondu.


Vytvorené: 12. 6. 2017
Posledná aktualizácia: 12. 6. 2017 22:59
Autor: