Navigácia

Obsah

NÁRODNÉ KULTÚRNE PAMIATKY A PAMÄTIHODNOSTI

 

Mesto Stupava

Stupava patrí vďaka svojej vynikajúcej polohe, prírodnému a kultúrnemu bohatstvu medzi najnavštevovanejšie mestá a obce na Záhorí. Z východnej strany mesto susedí s pohorím Malých Karpát s turisticky obľúbeným hradom Pajštún. Na západnej strane tečie v malebných oblúkoch hraničná rieka Morava s chránenými okolitými mokraďami a lúkami, popri rieke vedie cyklotrasa s mostným prepojením na rakúsku stranu. V minulosti bola známa poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a remeslami, najmä džbánkarskou keramikou. Významné boli početné týždenné a výročné trhy.   

 

Kaštieľ

Pôvodne renesančný kaštieľ patril šľachtickej rodine Pálffyovcov, ktorá ho počas takmer 300-ročného vlastníctva viackrát prestavala. Z pálffyovských čias sa zachovala  kaplnka z roku 1750 a priekopa so vstupným mostom. Novým majiteľom sa stal v roku 1867 rakúsko-uhorský diplomat gróf Alajos Károlyi, ktorý nechal kaštieľ prestavať podľa návrhov architekta Miklósa Ybla. Po vyhorení v roku 1947 bol kaštieľ v rokoch 1956 – 1962 prestavaný a zvýšený o jedno podlažie pre potreby domova dôchodcov. 

 

Park

Rozľahlý park tvoril v minulosti s kaštieľom historický celok. V 18. storočí bol park koncipovaný do pravidelných symetrických plôch, v druhej polovici 19. storočia bol rozšírený a prebudovaný do voľného krajinárskeho štýlu. Súčasťou tejto zmeny bolo aj vybudovanie vykurovaných skleníkov, umelého jazierka s ostrovčekom a  vodopádom. Park tvorený vzácnymi drevinami patrí medzi najkrajšie v Bratislavskej župe, jedným z najobdivovanejším stromov je platan západný.

 

Kostol sv. Štefana 

Pôvodne renesančný Kostol sv. Štefana bol postavený v prvej polovici 17. storočia, pravdepodobne na mieste svojho staršieho predchodcu. Posledná významná prestavba bola realizovaná v rokoch 1764 – 1767, keď bol kostol rozšírený o bočné lode a kaplnky. Nad vstupným portálom je umiestnená socha patróna kostola, sv. Štefana kráľa, po stranách sochy Nepoškvrnenej Panny Márie a sv. Ladislava. Pod kostolom sa nachádza krypta z roku 1707.

 

Kostol sv. Šebastiána 

Ranobarokový Kostol sv. Šebastiána bol postavený v roku 1701 vo vtedajšej samostatnej obci Mást. V roku 1749 bol upravený a rozšírený. Nad vstupným portálom sa nachádza aliančný erb Pavla Pálffyho a jeho manželky Márie Khuenovej. Hlavný oltár pochádza z roku 1743, priečelie kostola zdobia sochy sv. Šebastiána a sv. Rocha z roku 1906. Pod kostolom sa nachádza Kaplnka Panny Márie Lourdskej z roku 1906.

 

Kalvária

Starú kalváriu pôvodne tvorili len tri drevené kríže s postavami Krista a dvoch lotrov. Pri veľkom požiari Stupavy v roku 1709 zostal ohňom neporušený len prostredný kríž s  Kristom. Na pamiatku tejto zázračnej udalosti bola na kalvárii v rokoch 1709 – 1713 postavená ranobaroková murovaná Kaplnka Krista Trpiteľa. Murované ohradenie kalvárie s pilierovými kaplnkami zastavenia pochádzajú z neskoršieho obdobia.    

 

Synagóga a židovský cintorín

Synagógu si postavila v roku 1803 vlastným nákladom tunajšia židovská komunita. Do roku 1945 slúžila ako modlitebňa, v nasledujúcich desaťročiach chátrala. Charakteristickými pre synagógu sú štyri stÍpy v strede modlitebne, ktoré podopierajú stropné klenby. V roku 1988 bola synagóga vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku, od roku 2006 prebieha jej pamiatková obnova. Židovský cintorín je situovaný východne od synagógy, najstarší náhrobný kameň pochádza z polovice 17. storočia.  

 

Pranier

Kamenný pranier v tvare stÍpa pochádza z roku 1766, v minulosti slúžil na trestanie ľahších priestupkov. Obvineného priviazaním k pranieru zbavili krátkodobo slobody a vystavili verejnej potupe. Príčinu potrestania (krádež, ohováranie) oznamoval text na tabuľke, ktorú previnilcovi zavesili na krk. Stupavský pranier patrí medzi štyri zachované kultúrne pamiatky tohto druhu v Bratislavskom kraji. 

 

Stĺp sv. Trojice

StÍp s vyobrazením Svätej Trojice s postrannými postavami cherubínov dal postaviť stupavský poštmajster Ján Adam Žiška (1725 – 1789). Umelecky cenné sochárske dielo bolo v roku 1985 reštaurované a nahradené kópiou. Originál súsošia Sv. Trojice je uložený v Kostole sv. Štefana.

Fotogaléria

15. Park 12. 6. 2017

13. Pranier 12. 6. 2017

7. Synagóga 12. 6. 2017

5.Kalvária 11. 6. 2017

4. Kaštieľ 7. 6. 2017