Navigácia

Obsah

Dokumenty a materiály

2016

Interná smernica č.1/2016 pre vydávanie periodickej tlače vydávanej MKIC v Stupave Stiahnuté: 2,325x | 07.06.2017

2015

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 Stiahnuté: 2,039x | 07.06.2017

Rozpočet MKIC Stupava 2015-2017 Stiahnuté: 1,862x | 07.06.2017

2014

Rozbor hospodárenia MKIC Stupava k 31.12.2014 Stiahnuté: 1,758x | 07.06.2017

2013

Rozpočet MKIC Stupava 2013-2015 Stiahnuté: 1,796x | 07.06.2017

2012

ORGANIZAČNÝ PORIADOK MKIC od 1. 1. 2012 Stiahnuté: 1,961x | 07.06.2017

Rozbor hospodárenia MKIC Stupava k 31.12.2012 Stiahnuté: 1,418x | 07.06.2017

Zoznam dlžníkov k 31. 12. 2012 - odberateľské faktúry Stiahnuté: 1,334x | 07.06.2017

2011

Rozbor hospodárenia MKIC Stupava k 30.6.2011 Stiahnuté: 1,228x | 07.06.2017

Zoznam dlžníkov k 31.12.2011 - odberateľské faktúry Stiahnuté: 1,235x | 07.06.2017

2010

Návrh rozpočtu na rok 2010 – vecné plnenie Stiahnuté: 1,135x | 07.06.2017

Rozbor hospodárenia MKIC Stupava k 31.12.2010 Stiahnuté: 1,287x | 07.06.2017

2009

Rozbor hospodárenia MKIC Stupava k 31.12.2009 Stiahnuté: 1,175x | 07.06.2017

2008

Rozbor hospodárenia MKIC Stupava k 31.12.2008 Stiahnuté: 1,131x | 07.06.2017

2007

Rozbor hospodárenia MKIC Stupava k 31.12.2007 Stiahnuté: 1,094x | 07.06.2017

Stránka

  • 1