Navigácia

Obsah

Kontakty

e

Mestské kultúrne a informačné centrum

e

Mestská knižnica Ruda Morica

Mestské kultúrne a informačné centrum            

Sídlo: Agátová 9, 900 31 Stupava
e-mail: info@mkic.sk
Tel.: +421 2 6593 4312

Bankové spojenie: SLSP
Číslo účtu: 19197974/0900
IBAN: SK 85 0900 0000 0000 1919 7974
IČO: 00058823 
DIČ: 2020650401
Tel.: 02 / 6593 4312
web: www.mkic.sk
FB: /MKICStupava

 

Pondelok:   7:30 – 15:30

Utorok:        7:30 – 15:30

Streda:        7:30 – 15:30

Štvrtok:       7:30 – 15:30

Piatok:        7:30 – 15:30

Sobota:      zatvorené

Nedeľa:      zatvorené

 

Riaditeľ: Mgr. Barbora Rajtárová

e-mail: barbora.rajtarova@mkic.sk
tel.: 02 / 6593 5096
       0907 957 949
 
Ekonóm: Milada Kamrlová
e-mail: milada.kamrlova@mkic.sk
tel.: 02 / 6593 4312
 
Kultúrny referent: PhDr. Natália Hoppanová
e-mail: natalia.hoppanova@mkic.sk
tel.: 0905 536 205
 
Správca / technik: Ing. Milan Pavlík
e-mail: milan.pavlik@mkic.sk
tel.: 0918 576 089
Mestská knižnica Ruda Morica

Hlavná ulica č. 90/A, 
900 31 Stupava

Tel.: 02 / 6593 4818, 0905 624 803
e-mail: kniznica@mkic.sk
web: www.mkic.sk
FB: /MKICStupava


 

 

 

 

Vedúci knižnice: Mgr. František Brunner
e-mail: frantisek.brunner@mkic.sk
tel.: 0911 107 116

Knihovníčka: Beáta Tomkovičová
e-mail: beata.tomkovicova@mkic.sk
tel.: 02 / 6593 4818

Knihovníčka: Mgr. Michaela Víchová
e-mail: michaela.vichova@mkic.sk
tel.: 02 / 6593 4818