Navigácia

Obsah

Verejné obstarávanie

Zákazky - zákazka '"Dodávka elektrickej energie"'

 • Názov
  "Dodávka elektrickej energie"
 • Kategória zákazky
  Zákazky s nízkymi hodnotami - Tovary a služby
 • Popis
  Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava, Agátová 9, 900 31 Stupava, IČO: 00 058 823, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1, písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotu podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky „Dodávka elektrickej energie – zákazka s nízkou hodnotou“
 • Dátum zverejnenia
  1.7.2021
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy