Navigácia

Obsah

Verejné obstarávanie

Archív - zákazka ' „Výroba periodika: Podpajštúnske zvesti"'

 • Názov
  „Výroba periodika: Podpajštúnske zvesti"
 • Kategória zákazky
  Zákazky s nízkymi hodnotami - Tovary a služby
 • Popis
  Mestské kultúrne a informačné centrum zabezpečuje výber dodávateľa na dodanie služby „Výroba periodika: Podpajštúnske zvesti", v rámci procesu zadávania zákazky na dodanie služby bežne dostupnej na trhu v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení neskorších predpisov. V prípade záujmu nám zašlite žiadané podklady v zmysle výzvy na predloženie ponuky.
 • Dátum zverejnenia
  16.12.2013
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy