Navigácia

Obsah

Verejné obstarávanie

Archív - zákazka '„Nákup stolov do Sedliackeho dvoru“'

 • Názov
  „Nákup stolov do Sedliackeho dvoru“
 • Kategória zákazky
  Zákazky s nízkymi hodnotami - Tovary a služby
 • Popis
  Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotu podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky.
 • Dátum zverejnenia
  3.12.2020
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy