Navigácia

Obsah

PONUKA PRÁCE:

 

SPRÁVCA MKIC 

Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave prijme do pracovného pomeru správcu.

Termín nástupu: 1. januára 2023 / prípadne dohodou

Plat pri nástupe: 1.000€ (s možnosťou zvýšenia po skončení 3-mesačnej skúšobnej doby)

Zmluva sa uzatvára na jeden rok s možnosťou uzatvorenia zmluvy na dobu neurčitú.

Pracovná doba: 37,5 hod. týždenne

Podmienky:

✅ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou

✅vodičský preukaz typu B

✅dobrý zdravotný stav, fyzická spôsobilosť na manuálnu prácu

✅organizačné schopnosti, technické zručnosti, vedomosti v oblasti informačných technológií sú vítané

Náplň práce:

- agenda prevádzky vozidiel spoločnosti

- správa budov a priestorov MKIC

- súčinnosť s externými dodávateľmi služieb pri zabezpečení BOZP a PO pracovísk

- súčinnosť s KR HaZZ SR v prevencii PO

- zabezpečovanie materiálového zásobovania a obstarávania drobného majetku, materiálové zásobovanie a nákup drobného majetku

- aktívna účasť na podujatiach organizovaných MKIC

- iná práca podľa pokynov nadriadených

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom posielajte poštou na adresu: Mestské kultúrne a informačné centrum, Agátová 9, 900 31 Stupava alebo na mail: info@mkic.sk do 30.11.2022.

Bližšie informácie o pracovnej pozícii môžete získať na tel. čísle 02 6593 4312.

 

SPRÁVCA TRHOVISKA

Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave prijme do pracovného pomeru správcu trhoviska.

Termín nástupu: 1. januára 2023 / prípadne dohodou

Plat pri nástupe: 4,- €/h + sobotný príplatok

Uzatvára sa Dohoda o vykonaní práce.

Pracovná doba: každú sobotu od 06,00 - 12,00 h

Podmienky:

✅pracovanie s e-kasou

✅dodržiavať trhový poriadkom

✅dobré komunikačné a organizačné schopnosti

Náplň práce:

- vykonávanie kontroly predaja podľa VZN mesta Stupava

- vedenie dennej evidencie predaja trhovníkov

- zabezpečovanie a zároveň zodpovednosť za poriadok a čistotu na trhovisku a jeho vstupoch

- zodpovednosť za separovanie odpadu

- iná práca podľa pokynov nadriadených

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom posielajte poštou na adresu: Mestské kultúrne a informačné centrum, Agátová 9, 900 31 Stupava alebo na mail: info@mkic.sk do 30.11.2022.

Bližšie informácie o pracovnej pozícii môžete získať na tel. čísle 02 6593 4312.