Navigácia

Obsah

Obecný dom v Máste

mást

Cieľom rekonštrukcie objektu bolo navrátiť Obecnému domu  pôvodný význam centrálnej stavby Mástu a prezentovať jeho pamiatkové hodnoty.

Jedna z miestností slúži ako pamätná izba zložená z historických fotografií a predmetov mapujúcich život ľudí žijúcich v Máste.

Záujmom mesta Stupava je zriadiť v tomto objekte rodinné alebo komunitné centrum, ktoré bude spoločným priestorom pre všetkých obyvateľov Mástu, ale aj Stupavy, ktorí sa budú chcieť zapojiť do aktivít organizovaných centrom. Cieľom bude pomôcť a zlepšiť kvalitu života jednotlivcov a celej komunity, pričom komunitu predstavujú všetci obyvatelia Mástu ale i Stupavy.

 

Počet miest na sedenie:


Ku každému prenájmu sú k dipozícii spoločné priestory, vstupná miestnosť, kuchynka a sociálne zariadenie.


Prenájom obsahuje:

 

Objednávkový formulár: ku stiahnutiu

Cenník prenájmu Obecného domu v Máste: ku stiahnutiu