ZÁMER MESTA STUPAVA - MKIC NÁJOM - NEBYTOVÉ PRIESTORY - MÁJ 2023

Zámer MKIC Stupava -  na stiahnutie

Vyvesené: 16. 5. 2023

Dátum zvesenia: 17. 6. 2023

Zápisnica z vyhodnotenia VOS - na stiahnutie

Zodpovedá: Mgr. Mária Šimončičová

 

 

 

ZÁMER MKIC STUPAVA - FEBRUÁR 2023

Zámer MKIC Stupava -  na stiahnutie

Vyvesené: 28. 2. 2023

Dátum zvesenia: 22. 3. 2023

Zodpovedá: Mgr. Mária Šimončičová