Navigácia

Obsah

Voľnočasové aktivity v oblasti športu v Stupave

 

CYKLISTICKÝ KLUB STUPAVA

V Cyklistickom klube Stupava sa venujeme deťom od 10 rokov. Zúčastňujeme sa na súťažiach Slovenského pohára, Českého pohára, Európskeho pohára a Majstrovstiev Európy (zjazd na bicykloch). Organizujeme rôzne cyklistické kempy, výjazdy do zaujímavých bike parkov. V zime sa venujeme všeobecnej športovej príprave, beháme, cvičíme, plávame, hráme futbal a samozrejme bicyklujeme. Neúnavná práca s mládežou začala v posledných rokoch prinášať svoje ovocie v podobe úspechov nášho klubu, či už na Slovensku alebo v zahraničí.

Kontakt: Juraj Janešík - predseda a tréner
Tel:         0948 110 690
Mail:       koliesko.stupava@gmail.com
Web:       https://www.facebook.com/CKStupava

 

FKM Stupava

Naša práca s mládežou

Poskytujeme deťom a mládežníkom kvalitný a systematický tréningový proces. Vychovávame úspešných futbalistov – šťastných ľudí schopných rozhodovať sa v živote samostatne a dosahovať svoje ciele. Rodičia vedia, že ich dieťa trávi čas najlepším možným spôsobom pod dohľadom odborníkov a nadšencov v bezpečnom a príjemnom prostredí.

Ciele a vízie

Chceme rozvíjať mládežnícky futbal predovšetkým v Stupave a blízkom okolí. Našou dlhodobou víziou je vybudovať moderné tréningové centrum s mládežníckou akadémiou, ktoré bude vychovávať profesionálnych futbalistov, trénerov a manažérov v svetovom meradle.

web: http://fkmstupava.sk

 

FLOORBALL

Florbal je kolektívna hra, jeho prevádzkovanie sa pozitívne prejavuje v sociálnej oblasti, človek uspokojuje jeden zo základných pudov, pridruženého s inými ľuďmi, priateľmi a podobne.

web: http://stupavafloorballcup.wbl.sk/

 

GOLDEN TEAM

Spoločný projekt ZŠ kpt. J. Nálepku a hádzanárskeho klubu HC Tatran v Stupave. História fungovania projektu siaha do školského roka 2014/2015, kedy boli na ZŠ otvorené prvé dve triedy s rozšíreným vyučovaním TSV v 1. ročníku.

HLAVNÉ – ŠPORTOVÉ CIELE PROJEKTU :

vytvoriť podmienky pre VŠESTRANNÝ POHYBOVÝ ROZVOJ detí od prvého ročníka ZŠ so zameraním na minihádzanú a vytvoriť u detí pozitívny vzťah k športu a zdravému životnému štýlu pripraviť deti na plynulý prechod do športových tried na II. stupni ZŠ v Stupave (Handball Academy) prípadne iných škôl so zameraním na športovú prípravu detí a mládeže zabezpečiť pre hádzanársky oddiel HC Tatran Stupava a reprezentáciu Slovenska širokú základňu kvalitných hráčov pre žiacke a mládežnícke družstvá

POPIS PROJEKTU :

Spojenie výchovno-vzdelávacieho procesu školy a poobedňajších aktivít v čase ŠKD v rámci ZŠ a racionálneho tréningového procesu v klube HC Tatran vznikol na Slovensku unikátny projekt. Spočíva v spojení vyučovacieho procesu tried „GT“ – rozšírené vyučovanie TSV o dve vyučovacie hodiny  a dvoch  tréningových jednotiek (2 x 90 minút).

Rozšírené vyučovanie TSV – dve vyučovacie hodiny navyše sú spravidla organizované ako spojené hodiny v trvaní 90 minút, čo je prakticky tréningová jednotka. Hodiny sú venované prioritne športovým hrám, cvičeniam s loptami a prípravnými hrami vo futbale, florbale, hádzanej (minihádzaná), volejbale (prehadzovaná) a basketbale.

Poobedňajšia tréningová činnosť – prvých dvoch ročníkoch deti trénujú spoločne po triedach, chlapci a dievčatá spolu. Od tretieho ročníka sú rozdelení a trénujú v rámci chlapčenských a dievčenských tréningových skupín. Mesačne absolvujú deti 8 – 10 tréningov. Dva tréningy absolvujú na plavárni (v zimných mesiacoch korčuľovanie na ľade). Ostatné tréningy sú zamerané na všeobecnú pohybovú prípravu – atletika, gymnastika, úpoly a športové hry.  Deti absolvujú počas tréningového roka viac ako 5 turnajov, ktoré sú v čase tréningov – futbalový, florbalový, turnaj v prehadzovanej a minihádzanej. V polovici prvého ročníka sú deti na DRAFTE rozdelení do „zvieratkovských družstiev“, v ktorých absolvujú všetky turnaje v prvom a druhom ročníku.

Kontakt: Janka Sirotová – manažér GOLDEN TEAM
Tel:         0908 350 030
Mail:       jankasirotka@gmail.com
Web:      www.goldenteam.sk

 

 

HC TATRAN STUPAVA

Hádzanársky klub HC TATRAN STUPAVA je hádzanársky oddiel s bohatou tradíciou, založený v roku 1957. Medzi jeho najväčšie úspechy patrí pôsobenie v najvyššej federálnej lige v rokoch 1988-89,1991-92, ako aj v Slovenskej extralige ročník 1993-94. Medzi ďalšie úspechy patrí zlatá medaila v kategórii mladšieho dorastu Slovenskej republiky a strieborná medaila v kategórii mladšieho dorastu Československej republiky. HC Tatran Stupava vychoval okrem vynikajúcich hráčov aj množstvo reprezentantov Slovenskej republiky v kategóriách kadetov, juniorov a seniorov.
V klube zastrešujeme deti od kategórie škôlkarov až po dospelé kategórie.

Kontakt: Rudolf Draškovič – manažér klubu HC TATRAN STUPAVA
Tel:         0907 827 047
Mail:       playminihandball@hctatranstupava.sk
Web:      http://www.hctatranstupava.sk/

 

Jumping Stupava

Jumping je cvičenie na trampolínach. Jumping cvičenie vám zaručí jak silu, tak vytrvalosť, pretože pri cvičení dochádza k striedaní vytrvalostného a silového skákania. Fitness jumping je tak dobrý do diéty, kedy sa chcete zbaviť prebytočného tuku. Jumping profi je zábavná forma zbavenia sa prebytočného stresu a zároveň posilnenie tela a svalov o ktorých ste ani nevedeli, že ich mate.

web: http://www.najfitness.sk/jumping_stupava/

 

Klub slovenských turistov Tatran Stupava      

Združenie sa venuje rekreačným športom, pešej a vysokohorskej turistike, cykloturistike a lyžovaniu.

Kontakt:
Stanislav Bojkovský,
predseda KST Tatran Stupava                                                                                         

Tel.: +421 905 980 074 
e-mail: bojkovsky@centrum.sk

 

LA DANSA SCHOOL

je tanečná škola s profesionálnym zameraním s 21-ročnou pôsobnosťou na Slovensku. Špecializuje sa na výučbu originálnych latinskoamerickoamerických tancov - salsa, merengue, mambo, samba, cumbia a moderných latino štýlov - reggaeton, dancehall, salsathon či cumbiathon. Príležitosť dáva každému bez rozdielu veku a tanečnej úrovne. Realizáciu ponúka deťom, aj profesionálnym tanečníčkam, ktoré túžia po tanečnej kariére. Na svoje si prídu aj ženy, ktoré si chcú plniť tanečné sny aj vo vyššom veku.

web: http://ladansa.sk/sk/uvod/

 

La Portella

Sme tanečná škola pre deti od 3 rokov. Venujeme sa prevažne latino tancom a tanečnej príprave. Náš tím pozostáva z profesionálnych lektorov a trénerov, ktorí svoj odbor vyštudovali  alebo dosiahli svoje majstrovstvo na svetových súťažiach. Prinášame deťom a ich rodičom iný pohľad na tanečný svet. Snažíme sa nájsť rovnováhu medzi drilom a zábavou. Našim cieľom je, aby si deti vytvorili pozitívny vzťah k tancu a zažili všetko to, čo tanečný svet ponúka, od samotných dynamických tréningov, kostýmov, vystúpení, natáčaní, súťaží a iných zaujímavých aktivít, ktoré tanečný svet prináša.

web: http://laportella.sk/

 

LUKOSTRELECKÝ KLUB FITYFAL o.z.

Činnosť:

Kontakt: Ing. Matej Mardiak – tréner
Tel:         0905 898 275
Mail:       Lkfityfal@gmail.com
Web:       www.fityfal.sk

 

LUKOSTRELECKÝ KLUB STUPAVA

Klub sa zabývá lukostrelbou 3D,ktorá sa odohrává na okruhoch v prírode,strelbou z rôzných typov lukov,na makety zvierat v skutočnej velkosti,z rôzných vzdialeností.V klube sa zabýváme tréningovým výcvikom,bezpečnostnými pravidlami,sútažnou činnosťou v rámci SR,aj na medzinárodnom poli.V historii klubu máme niekolko víťazov Slovenského pohára,niekolko Majstrov SR v 3D lukostrelbe.Za najvätšie úspechy považujeme dve bronzové medaile z ME, z MS dokonca jednu zlatú a jednu bronzovú.Náš Lukostrelecký klub Stupava je tiež spoluusporiadateľom ,,3D Poháru Strednej Európy" v 3D lukostrelbe, ktoré sa koná v šiesti krajinách od jari do jesene.

Kontakt: Ivan Filip
Tel:         0910 191 851
Mail:       ivanfilip611@gmail.com
Web:       FB: Lukostrelecký klub Stupava

 

PAJŠTUNÁČIK

web: www.pajstunacik.eu

 

SPORT CLUB RUDAR

Našim cieľom je naučiť deti šport milovať a vytvoriť pre všetkých deti priateľské prostredie. Naše tréningy sú zamerané na všestrannosť a snažíme sa aby všetky tréningy prebehli vždy hravou formou.

Realizujeme tréningy pod dohľadom športových odborníkov. Absolvujeme s deťmi všeobecnú pohybovú prípravu a zabezpečujeme tréningy so všeobecným zameraním (atletika, gymnastika, minihádzaná, futbal, florbal, basketbal, plávanie, zimne korčuľovanie). Po absolvovaní športového programu RUDAR posúvame deti do športových klubov, kde môžu naplno uplatniť svoj talent na konkrétny šport.

Výhody v SPORT CLUB RUDAR:
* všestranný pohybový rozvoj
* hravosť, nadšenie, nové kamarátstva, zábava
* deti majú možnosť vybrať si šport na ktorý majú talent
* netlačíme na výkon a výsledok
* rozvoj tímovej spolupráce
* kvalifikovaní tréneri
* pestré a hravé tréningy vedené 2 trénermi
* deti vyzdvihneme z družiny a dopravíme ich na tréning

Tréningové skupiny:
Predškoláci 5 – 6 rokov:
Tréningy zamerané na vytváranie pozitívnych emočných zážitkov spojených s prvým organizovaným pohybom.

Mladšia prípravka 6- 7 rokov (1. – 2. ročník ZŠ):
Základný športový program, ktorého cieľom je budovať všestrannosť a motiváciu k pohybu. Hravé tréningy vedené 2 trénermi sú založené na pestrom mixe atletických cvičení, gymnastických cvičení a pohybových hier, s dôrazom na rozvoj osobnosti.

Staršia prípravka 8 – 10 rokov (3.-5. ročník ZŠ)
Pokročilý športový program, ktorého cieľom je zoznámiť deti so základmi 8 obľúbených športov a hlbšie rozvíjať ich všestrannosť. Pestré a hravé tréningy vedené 2 trénermi sú zamerané postupne na výuku základov atletiky, gymnastiky, minihádzanej, futbalu, florbalu, basketbalu, plávaniu, zimnému korčuľovaniu s dôrazom na rozvoj tímovej spolupráce.

Kontakt: Rudolf Draškovič – manažér klubu SPORT CLUB RUDAR
Tel:         0907 827 047
Mail:       manazer@rudar.sk
Web:       www.rudar.sk

 

STOLNOTENISOVÝ KLUB PST STUPAVA

Stolnotenisový klub PST Stupava je dobrovoľným združením občanov, ktorí vykonávajú amatérsku záujmovú činnosť  - stolný tenis. V rámci nášho klubu sa združujú občania so záujmom o športovú činnosť – stolný tenis. Našim cieľom je rozvíjať túto športovú aktivitu, podporovať našich členov v súťažiach a na rôznych turnajoch.

Ďalšou našou prioritou je starostlivosť a výchova detí a mládeže v rámci stolného tenisu. S deťmi sa zúčastňujeme súťaží pod záštitou SSTZ a BSTZ, klubových turnajov a tiež turnajov ktoré aj  sami organizujeme.

Kontakt: Juraj Erdélsky - predseda klubu
Mail:        juraj.erdelsky@jima.sk
Adresa:  Školská ul.2, 900 31 Stupava

 

ŠK FBK BOGDAU STUPAVA 

   

Florbal na ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave začal písať svoju históriu dátumom 17.marec 2004, kedy sa konalo krajské kolo školskej florbalovej súťaže ORION FLORBAL CUP. Chlapčenské družstvo mladých, vtedy ešte hokejbalistov, sa stalo víťazom krajského kola florbalovej súťaže a postúpilo do celoslovenského finále do Košíc.  Od tohto prvo-florbalového úspechu sa začala odvíjať a písať história florbalu na základnej škole ako i v meste STUPAVA.  13.júla 2005 vznikol ŠK FBK Bogdau Stupava riadnou registráciou. Zakladateľom a vedúcim florbalu bol Mgr. Jaroslav Fišer, ktorý spolu s p. Tiborom Pozsgayom vytvoril historicky prvé florbalové družstvo pod názvom BOGDAU STUPAVA. Názov BOGDAU je starý záhorácky výraz slova bocian a stal sa symbolom  stupavských florbalistov. Grafický návrh je dielom p. Petra Ráca, pracovníka Mestského kultúrneho strediska v Stupave.

Za doterajšiu vyše 20 ročnú existenciu dosiahli florbalisti nespočetné množstvo úspechov na Slovensku i v zahraničí. Niekoľkokrát majstri Slovenska vo viacerých vekových kategóriach,  víťazstvá na školských súťažiach a turnajoch v rámci okresu, kraja i celoslovenského významu. Zo zahraničných úspechov azda najväčší je 3.miesto a bronzové medaily na Praguegames -najväčšom mládežníckom turnaji v Európe. Prvá generácia florbalististov (ročník narodenia 1992,1993) vybojovala postupne pre Stupavu najvyššiu florbalovú ligovú súťaž na Slovensku. K významných a tradičným  podujatiam florbalistov v medzinárodnom meradle patrí najväčší mládežnícky florbalový turnaj na Slovensku STUPAVA FLOORBALL CUP, ktorý každoročne občianske združenie organizuje...

Kontakt: Mgr. Jaroslav Fišer - štatutárny zástupca
Tel:         0905 949 360
Mail:       jfiser19@gmail.com
Web:      www.bogdau-stupava.wbl.sk

 

ŠK Karate DOJO Stupava

Klub karate - kurzy bojových umení, tréningy členov, účasť na súťažiach.

web: http://www.karatestupava.sk/

 

TENISOVÝ KLUB STUPAVA

Klub funguje od roku 2016 a momentálne má viac ako 60 hráčov. Poskytujeme širokú ponuku tréningov pre všetky vekové kategórie. Venujeme sa deťom už od 4 rokov. Hráči sú rozdelení do viacerých skupín podľa veku a výkonnosti. Súčasťou klubu sú aj dospelí rekreační hráči a začiatočníci. Tréningy prebiehajú individuálnou a skupinovou formou pod vedením mladých profesionálnych trénerov. Okrem tenisovej prípravy klub poskytuje aj kondičné tréningy a sparingy. Hráči sa pravidelne zúčastňujú súťaže družstiev, tenisových turnajov, detského Davis Cupu a Fed Cupu na ktorých reprezentujú náš klub. TC Stupava taktiež organizuje tenisové turnaje v spolupráci so Slovenským tenisovým zväzom.

Kontakt: Martin Búlik - predseda
Tel:         0911 558 680
Mail:       tcstupava@gmail.com
Web:       www.tcstupava.sk 

 

VOLLEY TEAM ZÁHORIE 

Volejbalový klub založený v máji 2022 s dôrazom na mladež. S naším vysoko odborným trénerským teamom (kde mame v našich radoch nie len najvyššie vzdelaných trénerov, ale aj úspešných vo svojom fachu) sa sústreďujeme tak na chlapcov ako aj na dievčatá hlavne vo veku od 9-15. 

Kontakt: Matúš Kalný, štatutár klubu
Tel:         0910 332 025
Mail:       matus.kalny@gmail.com
Web:      www.volleyteamzahorie.com

 

Zumba

Zumba je tanečná fitnes hodina plná energie, skvelej hudby a dobrej nálady. Kombinuje dynamickú latinsko-americkú hudbu a latinsko-americké tance spolu s aeróbnymi pohybmi. Využíva tance ako Salsa, Merengue, Cumbia, Reaggaeton, Flamenco, Hip-hop, Cha-cha, Samba, Calypso, Belly Dance a omnoho viac... Vychádza z princípu, že cvičenie by malo byť zábavné a jednoduché. Je to cvičenie, ktoré Vám zaručene zdvihne náladu!

web: http://www.zumbaeva.sk/web/