Navigácia

Obsah

STUPAVSKÁ NAHÁŇAČKA

III. ROČNÍK VEĽKÉHO ŠPORTOVÉHO BEŽECKÉHO FESTIVALU JE TU!
Stupavská naháňačka

Je určený pre deti a mládež v rôznych výkonnostných kategóriách. Bude prebiehať v dopoludňajších hodinách v Kaštieľskom parku v Stupave. Je určený pre deti od 4 do 15 rokov. Pre každú z týchto kategórií budú určené iné dĺžky a náročnosť trasy, aby si aj oni mohli vychutnať endorfíny po dobehnutí a váhu medailí na krku. Jednou z disciplín je aj „Rodinná štafeta“, do ktorej  sa môžu prihlásiť rodičia s deťmi.

 

USPORIADATEĽ:

Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava
 

TERMÍN PODUJATIA: 

11.5.2024

 

MIESTO: 

Kaštieľský park Stupava

 

ČAS PODUJATIA S REGISTRÁCIOU A VYHODNOTENÍM: 

9,00–13,00 h  (9,00-9,30 registrácia športovcov)

 

REGISTRÁCIA :

od 15.04.2024 – 09.05.2024 osobne na MKIC alebo mailom na adrese info@mkic.sk

     11.05.2024 od 9,00 - 9,30 h osobne v mieste pretekov v areáli Kaštieľskeho parku Stupava.

Prihlasovanie je neobmedzené. Registračný formulár (PRÍLOHA č.1) a Vyhlásenie pretekára o súhlase s podmienkami preteku (PRÍLOHA č.2) prosíme vyplniť a zaslať vopred. Osoby do 18 rokov sú povinné k registrácii doložiť písomný súhlas rodiča (PRÍLOHA č. 3).

Štartové čísla sa budú vydávať pred pretekmi 11.05.2024 pri registrácii a prezentácii od  9,00-9,30 hod.

 

ČASOVÝ PLÁN A KATEGÓRIE :

Štart predškolských kategórii od 10.00 hod – 1 kolo (MAPA č.1)

Chlapci                         4-5 rokov (rok narodenia 2020 – 2019)                 200 m

Dievčatá                       4-5 rokov (rok narodenia 2020 – 2019)                 200 m

Deti do 18 rokov s písomným súhlasom zákonného zástupcu

 

Štart 1.stupeň ZŠ od 10.00 hod – 2 kolá (MAPA č.1)

Chlapci                         6-8 rokov (rok narodenia 2018 – 2016)                  400 m

Dievčatá                       6-8 rokov (rok narodenia 2018 – 2016)                  400 m

 

Štart 1.stupeň ZŠ od 10.00 hod – 1 kolo okolo jazera (MAPA č.2)

Chlapci                         9-11 rokov (rok narodenia 2015 – 2013)                500 m

Dievčatá                       9-11 rokov (rok narodenia 2015 – 2013)                500 m

 

Štart 2.stupeň ZŠ od 10.00 hod - 2 kolá okolo jazera (MAPA č.2)

Chlapci                       12-14 rokov (rok narodenia 2012 – 2010)                  1 km

Dievčatá                     12-14 rokov (rok narodenia 2012 – 2010)                  1 km

Deti do 18 rokov s písomným súhlasom zákonného zástupcu 

 

Štart juniorských kategórii  od  11.00 hod – 4 kolá okolo jazera (MAPA č.2)

Juniori                         15-17 rokov (2009 – 2007)                                         2 km

Juniorky                      15-17 rokov (2009 – 2007)                                         2 km

Deti do 18 rokov s písomným súhlasom zákonného zástupcu (PRÍLOHA č.3)

 

Rodinná štafeta  (100 m + 200 m + 200 m) okolo jazera (MAPA č.2)

Pravidlá: Jedná sa o disciplínu pre rodiny. Súťažia 3-členné rodinné tímy. V každom tíme musí štartovať aspoň jeden dospelý (18 rokov a viac) a jedno dieťa (menej ako 15 rokov). Ako prvý bežec štafety musí bežať najmladšie dieťa.

Členovia rodinnej štafety sa prezentujú naraz. Pri prezentácii prevezmú „štafetový kolík“ a štartové číslo pre každého člena tímu. Každý tím bude mať odmeraný čas.

Priebeh: Každý člen tímu prebehne jeden úsek trate. Prvý a druhý bežec odovzdá štafetu vo vymedzenom priestore. Tretí bežec dobieha do cieľa.

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE: ku stiahnutiu 

REGISTRAČNÝ FORMULÁR S PRÍLOHAMI  č. 1, 2, 3ku stiahnutiu 

MAPA č. 1ku stiahnutiu

MAPA č.2: ku stiahnutiu