Navigácia

Obsah

Ekocentrum Stupava

Ekocentrum

Ekocentrum Stupava vzniklo v zrekonštruovanej budove tzv. Krupičkovho domu v Malom parku v Stupave v rámci projektu 3E Morava Nature. Medzi hlavné ciele tohto projektu patrí napríklad starostlivosť o suchomilné biotopy na území rieky Morava, opatrenia na zamokrenie a zriadenie hniezdnych biotopov v mokradiach, cezhraničný manažment chránených území, ale aj výstavba siete ekocentier  s príslušnou infraštruktúrou  a environmentálne vzdelávanie.

Ekocentrum Stupava je pre verejnosť sprístupnené od septembra 2022, kedy predstavilo zrekonštruovanú budovu, skleníky, vybudovaný náučný chodník, pestovateľské záhony či prírodné detské ihrisko v priamom dotyku centra. Priestor slúži na environmentálne vzdelávanie pre verejnosť či deti materských a základných škôl, ako zázemie pre semináre, regionálne aj cezhraničné ekologické projekty, ale aj ako turistický infobod v našom regióne.

Medzi aktivity, ktoré budú v Ekocentre prebiehať patria environmentálna výchova pre deti MŠ a ZŠ, tematické výstavy, poradne, burzy, workshopy, kreatívne dielne, čitáreň, exkurzie, výpravy atď. Priestor má zároveň slúžiť pre sieťovanie a zdieľanie skúseností v rámci tretieho sektora, pre aktívnych obyvateľov, ale aj samosprávy či podnikateľov v priľahľom regióne. Návštevníci tu nájdu informácie ku kultúrnym či športovým podujatiam, nebudú chýbať ani informácie k prírodným bohatstvám a vzácnym lokalitám v okolí alebo tipy na cyklovýlet či prechádzku.

ekoeko2eko3eko4eko5eko6

Kontakt:

Ekocentrum Stupava, Hlavná 9C, 90031 Stupava

web: www.stupava.sk/ekocentrum

facebookhttps://www.facebook.com/ekocentrumstupava 

instagram: https://www.instagram.com/ekocentrumstupava/ 

 

Vedúca Ekocentra : Mgr. Silvia Nagyová

mail: ekocentrum@stupava.sk

tel.: 0917 760 559