Navigácia

Obsah

mvzz

 

MY VARÍME ZE ZELÁ

 

PODMIENKY SÚŤAŽE

 

Vyhlasovateľ a organizátor:                MKIC Stupava

Termín konania:                                  7.10.2023

Čas konania:                                       8:30 – 18:30 hod.

Miesto konania:                                  lúka za kultúrnym domom v Stupave

 

 

PRIHLÁSENIE

1.1 Súťaže sa môžu zúčastniť ľubovoľné družstvá, bez ohľadu na miesto trvalého

       bydliska.

1.2 Minimálny počet súťažiacich v jednom družstve sú tri osoby.

1.3 Prihlásenie do súťaže je bez registračného poplatku.

1.4 Do súťaže sa prihlasuje prostredníctvom prihlášky, ktorá je elektronicky dostupná na internetovej stránke MKIC (www.mkic.sk).

1.5 Podmienkou prijatia do súťaže je vyjadrenie súhlasu s podmienkami súťaže podpisom vedúceho člena súťažiaceho družstva ako aj súhlasu so spracúvaním jeho osobných údajov na účel organizovania súťaží, ktorý je súčasťou prihlášky do súťaže.

1.6 Termín uzávierky prihlášok je dňa 14.9.2023. Prihlášku je potrebné doručiť do kancelárie MKIC, Agátová 9, 900 31  Stupava.

 

Súťažné družstvá sú povinné  po sebe si  upratať a uvoľniť pridelenú plochu.

 

Prihláška: ku stiahnutiu