Navigácia

Obsah

TÝŽDENNÝ TRH – SOBOTA

Pravidelné týždenné trhy ponúkajú každé sobotné doobedie na predaj ovocie, zeleninu, textil, obuv, zmiešaný sortiment dennej potreby a občerstvenie. Týždenné sobotné trhy sa konajú v Sedliackom dvore pri Kultúrnom dome a jeho blízkom okolí od 6.00 do 14.00 hod.

Predajcovia sa na trhy vopred NEPRIHLASUJÚ ani si predajné miesta NEREZERVUJÚ. Trhov sa môže  zúčastniť každý predajca, ktorý zaplatí uvedený poplatok za predajné miesto. Poplatok sa uhrádza na mieste podujatia vo vestibule Kultúrneho domu, Agátová 16, 900 31 Stupava. Predajné miesto určí predajcovi správca trhoviska. Predajca je povinný rešpektovať pokyny správcu trhoviska.

VZN 2/2014 – tu ku stiahnutiu.pdf
VZN 3/2014 – tu ku stiahnutiu.pdf

 

Cenník

Cenník – trhy – tu ku stiahnutiu .pdf

 

Kontakt:

Hlavná ulica 1/24, 900 31 STUPAVA
Tel.: +421 2 6020 0935
e-mail: Jarmok@mkic.sk

Kultúrny referent: Mgr. art. Iveta Konýčková
e-mail: iveta.konyckova@stupava.sk, tel.: 0911 934 312

Kultúrny referent: PhDr. Natália Budayová
e-mail: natalia.budayova@stupava.sk, tel.: 0905 536 205

 

123456