Navigácia

Obsah

Ostatné cenníky a prenájmy

Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave ponúka na prenájom mobiliár (pivné sety, smetné nádoby a rozkladacie stánky 3 x 3 m), ďalej ponúka reklamný priestor formou výlepných plôch.


Rezervácie a bližšie informácie:

 

Kontakt:

Hlavná ulica 1/24, 900 31 STUPAVA
Tel.: +421 2 6020 0935
e-mail: info@mkic.sk

Kultúrny referent: Mgr. art. Iveta Konýčková
e-mail: iveta.konyckova@stupava.sk, tel.: 0911 934 312

Kultúrny referent: PhDr. Natália Budayová
e-mail: natalia.budayova@stupava.sk, tel.: 0905 536 205